Yhä suurempi osa rakennustöistä valuu ulkomaalaisille yrityksille ja työntekijöille myös Jyväskylän seudulla, vaikka monilla työmailla on ollut ongelmia niin työn laadussa kuin palkka-asioissakin.

Tänä kesänä ulkomaisen työvoiman suosimisessa on kunnostautunut Jyväskylässä YIT Rakennus Oy, joka teettää suuren koulutyömaan muuraustyöt puolalaisilla muurareilla. Sanomalehti Keskisuomalaisen mukaan YIT ei edes pyytänyt tarjousta paikallisilta muurareilta.

Huhtasuon koulun muuraustyötä on tekemässä kymmenkunta puolalaista muuraria, joille palkan maksaa aliurakan saanut IDC Budownictwo. YIT Rakennus Oy:n aluejohtaja Mikko Räty kertoo Keskisuomalaisessa yhtiön saaneen ”vahvan viestin”, että suomalaismuurarit ovat jo töissä.

Jyväskylän muurareiden ammattiosaston puheenjohtajan Olavi Kovasen mukaan YIT ei edes halunnut tavoittaa paikallisia muurareita, jotka aikaisemmin ovat hoitaneet vastaavanlaisia urakoita niinkutsutun työkuntaperiaatteen mukaisesti. Kovasen mukaan Jyväskylän seudulla on työttömänä 20-30 muuraria

Laadussakin ongelmia

Rakennusliiton aluetoimitsija Pentti Haukimäki ihmettelee YIT:n ja muidenkin rakennusliikkeiden ratkaisuja aliurakoiden jakamisessa.

ILMOITUS

– Urakoitsijat turvautuvat ulkomaiseen työvoimaan, vaikka monilla työmailla on ollut hyvin monenlaisia ongelmia.

Esimerkkinä Haukimäki mainitsee Jyväskylän uuden Sokos -hotellin työmaan, joka alkuvaiheessaan oli Rakennusliiton saarrossakin palkka- ja muiden epäselvyyksien vuoksi.

– Jos hinnasta tingitään, niin tingitään myös laadusta. Virolaisten työntekijöiden käyttöä perusteltiin edullisuudella. Sitten hotellin muuraustyössä kävi niin, että ilmeni laatuongelmia. Timanttimies joutui perästä päin isontamaan lähes 200 oviaukkoa ulkomaisten muurareiden häslingin takia.

Jotakin jätetään maksamatta

Haukimäen mukaan on ulkomaisen työvoiman käyttö ei voi tulla kotimaista halvemmaksi, jos kaikki velvoitteet hoidetaan asianmukaisesti.

– Suomalaiselle työmiehelle ei tarvitse maksaa majoitusta, matkakuluja eikä päivärahoja. Pelkästään päiväraha tekisi neljä euroa tunnille. Ei homma voi tulla halvemmaksi muuten kuin jättämällä joitakin velvoitteita hoitamatta.

Ay-liike viranomaistyössä

Haukimäki harmittelee, että Rakennusliiton toimitsijat joutuvat tekemään myös veroviranomaisten ja työsuojeluviranomaisten hommia selvitellessään ulkomaisista urakoitsijoista ja työntekijöistä aiheutuneita sotkuja.

– Tapaukset ovat usein hyvin hankalia ja työläitä, mutta me yritetään puuttua asioihin, kun kyse on kuitenkin myös meidän omien jäsenten edusta. Homma vaikeuttaa se, etteivät ulkomaiset työtekijät uskalla kertoa meille epäkohdista kuin yleensä vasta kun homma on täysin karannut käsistä. Urakoitsijat pystyvät myös näyttämään, että paperilla kaikki on kunnossa, vaikka käytäntö on aivan muuta.

Haukimäki korostaa, ettei Rakennusliitolla ole mitään ulkomaisia työntekijöitä vastaan, kunhan näiden työ- ja muut palkkaehdot on hoidettu suomalaisten työehtojen mukaan. Sellaisia työmaita ei vaan tahdo löytyä.