Jarkko Mänttäri

Viikon kysymys

Maataloustuottajat näkevät merkkejä Euroopan ”uudesta maitokriisistä”. Rehukustannukset ovat nousseet 20 prosenttia kuukauden aikana ja maidon tuotanto on lisääntynyt 3 prosenttia alkuvuodesta.

Maataloustuottajain keskusliiton MTK:n asiamies ja EU:n tuottaja- ja osuuskuntajärjestön maitoryhmän varapuheenjohtaja Sami Kilpeläinen, mikä on Euroopan vanha maitoriisi?

– Vuonna 2009 maidon hinta tippui hyvin jyrkästi ylituotannon vuoksi. Tilanne oli hyvin raaka. Monessa maassa maitoa ajettiin pelloille, kun sitä ei kannattanut viedä myyntiin.

Uhkaako tilanne toistua?

– Tilanne ei ole yhtä katastrofaalinen kuin kolme vuotta sitten. Samalla tiellä kuitenkin ollaan, jos suunta ei muutu. Hinnat ovat menneet alaspäin ja samalla kustannukset ovat nousseet rajusti.

Mikä vetää kustannuksia, lähinnä rehujen hintoja ylös?

ILMOITUS

– Eniten maailmanmarkkinahintoihin vaikuttaa Yhdysvaltojen hintakehitys.

Onko hintakehitykselle kotimaisia syitä?

– Kuluva kesä on ollut huono, ja se osaltaan nostaa hintoja. Myös heikot korjuuolosuhteet nostavat kustannuksia ja samalla rehun laatu heikkenee.

Suomessa maidon tuotantomääriä ja hintaa on pyritty pitämään vakaina kiintiöillä ja tukiehdoilla. Millaista tulosta tämä politiikka on tuottanut?

– Suomessa hintavaihtelut ovat olleet maltillisempia. Meillä ei ole päästy hyötymään hintahuipuista, mutta toisaalta ei ole pudottu aivan pohjallekaan.

Mistä maidon ylituotanto Euroopassa johtuu?

– EU on päättänyt poistaa kiintiöjärjestelmän. Se on tapahtunut tähän asti kiintiöitä kasvattamalla. Sen seurauksena vahvat Keski-Euroopan maataloustuottajamaat ovat ottaneet lisäkiintiöt käyttöön täysimääräisesti.

Miten EU:ssa on reagoitu ongelmaan?

– Komissiossakin on myönnetty maito- ja nautakarjasektorin ahdas tilanne. Komissio on luvannut, että epäsuotuisille alueilla voitaisiin jatkossa maksaa tuotantoon perustuvaa EU-tukea. Tällainen ei ole aiemmin tullut kysymykseen.

Onko siitä apua?

– Se on äärettömän tärkeä päänavaus. Viesti on mennyt perille, että korkean kustannustason alueilla tarvitaan kannustin tuotannon ylläpitämiseen.

Ovatko tuotantoa hillitsevät kiintiöt saamassa jatkoaikaa?

– EU-komissio suhtautuu kiintiöihin hyvin kielteisesti. EU-parlamentti on esittämässä Yhdysvaltojen mallia. Siinä tuotantoa saa lisätä tilanteessa, jossa maidon ja rehun hintasuhde on suotuisa. Kun hintasuhde heikkenee, tuotantoa supistetaan.

– Tässä on ideaa. Suhdanteisiin sidottu järjestelmä korvaisi kiintiöitä.