Jarmo Lintunen

Vanhusten yöpaasto on lyhentynyt

Vanhusten ei enää tarvitse olla nälissään yli 11 tuntia. Pitkistä yöpaastoista on päästy eroon, mutta pätevästä henkilökunnasta on edelleen pulaa.

Sosiaalialan lupa- ja valvontavirasto Valvira selvitti pari vuotta sitten vanhusten ympärivuorokautisen hoidon tilaa. Tuolloin yli 200 hoitolaitosta laitettiin tiukkaan seurantaan.

Viime vuonna laitoksia vielä muistutettiin liian pitkästä yötauosta ruokailujen välillä.

– Ruoaton yötauko on lyhentynyt 11 tunnista, sosiaalineuvos Hanna Ahonen Valvirasta arvioi.

– Uusi selvitys on tarkoitus tehdä syksyllä.

ILMOITUS

Kaikilta osilta Valviran kehottamia korjauksia ei ole tehty.

Ahosen mukaan puutteita on yhä henkilöstön määrässä. Sen korjaaminen vie aikaa. Jotta hoito olisi tyydyttävällä tasolla, yhtä vanhusta kohden pitäisi olla 0,5–0,6 hoitajaa. Hyvään hoitoon vaaditaan enemmän väkeä.

– Henkilöstön lisääminen on budjettisidonnaista. Heti huomisesta ei voi palkata uusia hoitajia, vaan budjetilla paikataan vasta seuraavaa vuotta. Näitä on edelleenkin kesken.

Vuodepotilaita hoivakoteihin

Käsiparien mukaista hoitotyön mitoitusta on helppo seurata. Esitys uudeksi vanhuspalvelulaiksi ei sisällä ohjeita henkilöstön määrästä, vaan hoidon laadusta. Hoitotyön mittaaminen muuttuu vaikeammaksi. Tosin nykyisetkin mittarit ovat jääneet ajastaan jälkeen.

Ahonen huomauttaa, että nykymitoituksen mukainen minimi eli 0,5 henkilöä vanhusta kohden ei riitä.

– Vanhukset ovat entistä heikkokuntoisempia ja iäkkäämpiä. Asiakkaat tarvitsevat entistä enemmän apua. Lähtötilanne on erilainen, Ahonen painottaa.

– Terveyskeskusten vuodeosastoja on lakkautettu, ja potilaat on siirretty asiakkaiksi sosiaalihuollon palveluyksikköihin. Siinä muuton yhteydessä ei paranemisia tapahdu, vaan hoitoa tarvitaan edelleen, vaikka sen muoto muuttuukin.

Valviran selvityksen mukaan joka kolmannessa hoitoyksikössä ainakin osa hoitohenkilökunnasta oli vailla ammatillista kelpoisuutta. Ahonen arvioi ongelman ratkeavan ajan kanssa.

– Vanhoissa yksiköissä on ollut laitosapulaisia ja muuta kouluttamatonta henkilökuntaa, uusissa yksiköissä heitä ole.

Ahonen epäilee, että jossain vaiheessa edessä voi olla pula pätevästä henkilökunnasta.

– Vielä sellaista ei ole tiedossa, mutta vanhusten määrän kasvaessa tilanne voi muuttua.

Pätevistä sijaisista pulaa

Omaisilta tulee edelleen kanteluita vanhustenhuollosta. Viime vuonna niitä tuli Valviralle ja aluehallintovirastoille yhteensä 228. Noin viidennes kanteluista johti määräykseen puutteen korjaamiseksi tai huomautukseen.

– Vuoden mittaan omaisilta on tullut kymmenkunta kantelua, kertoo ylitarkastaja Aila Peltoniemi Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston Jyväskylän yksiköstä.

Pääsääntöisesti kantelut koskevat henkilökunnan määrää.

Peltoniemi arvioi, että kuntien säästöohjelmat näkyvät yhä selvemmin kanteluiden määrässä.

– Tulevaisuudessa hoidon tarve kasvaa, mutta auttavia käsipareja on rajallinen määrä. Nyt on jo joitain viestejä, että päteviä sijaisia on näin kesäaikaan vaikea saada, varsinkin pienissä kunnissa.