Lehtikuva/ JOHANNES EISELE

Linjariitojen ja henkilökärhämien vaivaama vasemmistopuolue Linke Saksassa on uudistanut puoluejohtonsa. Sen pitäisi kyetä eheyttämään puoluetta ja katkaisemaan kannatuksen aleneva trendi.

Linken kuukausia jatkunut johtokriisi huipentui Göttingenissä viikonvaihteessa järjestetyssä puoluekokouksessa. Kyse on sekä poliittisesta linjasta että henkilöistä. Erimielisyyden aiheita ovat muun muassa suhtautuminen sosialidemokraattiseen puolueeseen ja yhteistyöhön sen kanssa sekä osallistuminen hallitukseen osavaltioissa.

Puheenjohtajakaksikkoon valittiin entinen varapuheenjohtaja, dresdeniläinen liittopäiväedustaja Katja Kipping, 34, ja Baden-Württembergin osavaltiopuolueen johtaja Bernd Riexinger, 56.

Muutamia päiviä ennen puoluekokousta ehdolle ilmoittautunut Riexinger voitti varsin tasaväkisessä vaalissa liittopäiväryhmän varapuheenjohtajan Dietmar Bartschin, joka jo aikaisemmassa tehtävässään Linken puoluesihteerinä edusti yhteistyöhakuista linjaa. Parin vuoden ajan ovat linjaerimielisyydet julkisuudessa liittyneet Bartschin ja entisen puheenjohtajan Oskar Lafontainen henkilöön.

Riexingerin katsotaan nauttivan Lafontainen luottamusta. Lännestä ollevan Riexingerin voittoon vaikutti myös se, että Kipping on idästä kuten myös Bartsch.

Kipping voitti selvästi Hampurin maapäiväryhmän vetäjän Dora Heyennin. Lähinnä itäisissä osavaltioissa vahva yhteistyölinja olisi mieluusti nähnyt Heyennin ja Bartschin puheenjohtajakaksikkona.

ILMOITUS

Ennen puoluekokousta Kipping ja Nordrhein-Westfalenin osavaltiopuolueen johtaja Katharina Schwabedissen ilmoittautuivat naiskaksikkona puheenjohtajakisaan pyrkimyksenään luoda umpeen idän ja lännen sekä eri ryhmittymien välisiä railoja. Schwabedissen kuitenkin luopui puoluekokouksessa ehdokkuudestaan.

Bernd Riexinger on ver.di-ammattiliiton Stuttgartin piirin toiminnanjohtaja. Valtakunnallisesti hän on tuntematon.

Puolueen toiminnanjohtajaksi – puoluesihteeriksi – valittiin Sachsen-Anhaltin osavaltiopuolueen johtaja Matthias Höhn. Hänet tunnetaan yhteistyöhakuisen linjan keskeisenä vaikuttajana.

Tähänastisista puheenjohtajista berliiniläinen liittopäiväedustaja Gesine Lötzsch ilmoitti jo aikaisemmin luopuvansa henkilökohtaisista syistä, ja baijerilainen ay-mies Klaus Ernst, niin ikään liittopäiväedustaja, ei kokouksessa asettunut ehdolle.

Linkestä enemmän Viikkolehden ensi perjantain (8.6.) numerossa.