Lasten lukemisvalmiuksia ja lukutaitoa parantamaan kehitetty Eka-tietokonepeli voi edistää myös lasten motivoitumista harjoittelemaan lukemisen alkeita.

Ekapeli on kehitetty Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Lapsen kielen kehitys -pitkittäistutkimuksessa kerätyn tiedon pohjalta. Aiemmissa tutkimuksissa Ekapelin on havaittu parantavan lasten lukemisvalmiuksia ja lukutaitoa, mutta sen motivoivuutta ei ole ennen tutkittu.

Oppimisen ja motivaation huippututkimusyksikössä keväästä 2008 työskennellyt Miia Ronimus selvitti 12. toukokuuta tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan, miten esikouluikäiset ja koulunkäyntiä aloittavat lapset motivoituvat digitaalisen pelin avulla tapahtuvaan lukemisen alkeiden harjoitteluun.

Tutkittujen Ekapeli-versioiden motivoivuudesta saatiin lupaavia, mutta myös ristiriitaisia tuloksia. Lapset itse arvioivat pelaamisen olevan hauskaa, mutta he eivät juuri hymyilleet tai nauraneet pelaamisen aikana. Lisäksi lapsen omasta aloitteesta tapahtuva pelaaminen oli harvinaista kotioloissakin.

Vanhemmat ja opettajat arvioivat lasten keskittyvän Ekapelin pelaamiseen selvästi paremmin kuin muihin oppimistilanteisiin, mutta Ekapelin pelaaminen kodeissa ja kouluissa oli kuitenkin melko vähäistä ja epäsäännöllistä. Tutkimuksen aineistonkeruun jälkeen Ekapelistä on kehitetty uusia versioita, joiden motivoivuuteen on kiinnitetty aiempaa enemmän huomiota.

ILMOITUS

Tytöt enemmän kiinnostuneita

Tutkimuksen mukaan Ekapelin pelaamiseen suhtautuivat myönteisimmin ne lapset, jotka olivat jo tutkimuksen alussa kiinnostuneita lukemisesta. Myös tytöt pitivät pelaamisesta poikia enemmän. Lisäksi Ekapelin pelaaminen motivoi lapsia selvästi paremmin koulussa kuin kotona, mahdollisesti koska Ekapeli ei pystynyt kilpailemaan lasten ajankäytöstä vapaa-ajan leikkien ja harrastusten kanssa.

Tutkimuksessa Ronimus selvitti myös, miten Ekapelin eri ominaisuudet vaikuttivat lasten motivaatioon. Tulosten mukaan palkkiopelit lisäsivät pelaamiseen käytettyä aikaa, mutta tärkeää oli myös se, missä peliä käytettiin. Palkkiopelit ja helppo vaikeustaso näyttivät olevan erityisen merkittävässä asemassa silloin, kun pelaaminen tapahtui kotona.

Tutkimuksessa kerätystä tiedosta on hyötyä digitaalisten oppimispelien suunnittelussa sekä kehitettäessä kuntoutusmenetelmiä lukemaan oppimisen vaikeuksista kärsiville lapsille. Ilmaiseksi saatavilla olevan Ekapelin eri versioita on tähän mennessä käyttänyt jo yli 100 000 suomalaislasta.

Tällä hetkellä Ekapeliä kehittää ja ylläpitää opetus- ja kulttuuriministeriön tukema, Niilo Mäki Instituutin ja Jyväskylän yliopiston LukiMat-hanke. Ekapelistä on nykyisin saatavilla useita eri versioita lukemaan oppimisen eri vaiheisiin.

Muualla verkossa:

Lisätietoa Ekapelistä