Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmä haluaa toteuttaa ennemmin kuvataideväen Checkpoint Helsinki -aloitteen kuin Guggenheim-museon.

Ryhmän mielestä tähän hankkeeseen on suhtauduttava vakavasti ja se pitää asettaa omaksi esityksekseen ennen kuin Guggenheimista tehdään päätöstä.

– Jos haluamme vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa, myös kansalaisten aloitteet pitää ottaa vakavasti, Vasemmistoliiton kaupunginvaltuutettu Silvia Modig sanoo.

Checkpoint-Helsinki -aloite on hänen mukaansa esimerkki kansalaisista itsestään lähteneestä ideasta, joka on saanut nopeasti taakseen jo 150 aivan huippuluokan taiteilijaa ja taideammattilaista,

Nuorille ja lupaaville kannustusta

Checkpoint Helsingin ideana on panostaa omien nuorten tai lupaavien taiteilijoidemme töihin, joista osasta tulee myöhemmin suuria nimiä. Pitkäjänteisellä työllä karttuu kansainvälisesti merkittävä kokoelma, joka olisi hankittu suhteellisen edullisesti ja olisi kaupungin taidemuseon oma, toisin kuin Guggenheimissa.

ILMOITUS

Paljon Guggenheimia kohtuullisemmalla rahoituksella Helsingin kaupungin taidemuseon suojista voisi nousta kansainvälisesti merkittävä taidekokoelma.

Checkpoint-Helsingin tarkoituksena ei ole muuttaa jo olevaa, vaan lisätä siihen uusi kerros. Museo toimisi myös tuottajan roolissa, taiteilijan työskentelyä mahdollistavana tahona se järjestäisi tapahtumia.

Jo olevien kokoelma- ja näyttelytoimintojen yhteyteen perustettaisiin uusi yksikkö, joka keskittyisi uusien kansainvälisesti merkittävien teosten tuottamiseen.

Uusi rakennus ei olennainen

Helsingin Vasemmistoliiton valtuustoryhmän mielestä kysymys uudesta rakennuksesta on olennainen, mutta sen ei tarvitse ohjata tai määrätä uutta kehitystä, kuten Guggenheim-hankkeessa näyttäisi käyvän.

– Olisi hyvä pohtia jo olevien tilojen uutta käyttöä. Tämä voisi olla myös kestävän kehityksen ja kulttuurin hanke. Mutta taideteoksia ja tapahtumia tuottava Checkpoint Helsinki voi olla myös matka kohti uutta rakennusta, sanoo Modig.

Valtuustoryhmän mielestä Helsingin kaupunginjohtajan esittämä Guggenheim-hankkeen aiesopimus ei tuo uutta vanhaan päätöksentekoon.

Vasemmiston valtuustoryhmän mielestä se, että Guggenheim-hanke lähtisi liikkeelle arkkitehtikilpailulla, sitoisi veronmaksajien rahaa hankkeeseen aivan ennenaikaisesti. Tämän vuoksi ryhmä vastustaa Guggenheimin seuraavaa vaihetta ja arkkitehtikilpailun käynnistämistä.