Jarkko Mänttäri

Jos Suomella olisi ruokasuvereniteetti, maatalous voisi Luomuliiton uuden puheenjohtajan Jukka Lassilan mukaan olla merkittävä työllistäjä.

Ruokavallankumousta kampanjoiva Luomuliitto katsoo, että nykyinen, uusiutumattomiin luonnonvaroihin tukeutuva maatalousjärjestelmä ei oikeasti ole tehotuotantoa vaan teollismaista tuotantoa. Maatilat ovat raaka-aineita teollisuuden ja kaupan tarpeisiin tuottavia tehtaita, joissa ihmistyön tarve on vähäistä.

Maatalouspolitiikkaa ei Lassilan mukaansa ole rakennettu maataloudesta tuleviin tarpeisiin, vaan sillä maataloutemme sopeutetaan vapaan maailmankaupan tarpeisiin.

Ihannetila on ekologinen kokonaisuus

Lassilan ihannemaatila oli ekologinen kokonaisuus. Siinä monipuolinen luomutuotanto määrittyy tilan resurssien ja alueella olevien kuluttajien tarpeiden mukaan.

Lassilan maatilamallissa kotieläinten määrä suhteutetaan käytettävissä olevaan peltoalaan. Maatilan ravinteita kierrätetään ja tuotetaan energiaa sekä huolehditaan lähiympäristön jätehuollosta. Näin maatila olisi Lassilan mukaan ympäristöä suojeleva eikä sitä kuormittava systeemi.

– Esittämäni malli vaatii paljon enemmän työvoimaa kuin nykyinen maatalousmalli, Lassila toteaa.

ILMOITUS

Jos Suomi pystyisi itse päättämään, minkälaista maatalouspolitiikkaa maassa harjoitetaan, silloin voitaisiin Lassilan mukaan tukirahoilla, jotka nyt ohjautuvat ei-maataviljeleville maanomistajille ja teollisuudelle halpoina raaka-ainehintoina, työllistää noin 70 000 ihmistä maatalouden piiriin.

– Ja silloin voitaisiin kääntää kehitystä siihen suuntaan, että maatiloilla tuotetaan mahdollisimman tehokkaasti, eikä niin että siellä on mahdollisimman vähän porukkaa.

Luomuliitto haluaa näin korostaa, että maatalouspolitiikassakin on olemassa vaihtoehto. Maataloustukea pitäisi suunnata monipuoliselle tuotannolle.

– Mutta tärkein tekijä nyt meille on se, että pidetään maatalous hengissä, jotta sitä voidaan tulevaisuudessa muuttaa ekologisempaa ja monipuolisempaan suuntaan, Lassila toteaa. Monimuotoinen maatalouden mahdollisuutta pohdittiin liiton ruokakampanjan käynnistämisen yhteydessä viime viikonvaihteessa.

Maatalouden keskittyminen katkaistava

Lassilan mukaan ennen EU:ta käytännössä noin 90 prosenttia maatalouden tuloista tuli myyntituloina.

– Nyt maataloustukia maksetaan 2,4 miljardia sen lisäksi että maksetaan ruuasta enemmän kuin ennen EU:ta

Viljelijöiden tilipussissa maataloustukirahat eivät kuitenkaan Lassilan mukaan näy. Viljelijöiden tuet ovat laskeneet koko ajan.

Nykyisellä maatalouspolitiikalla maatalouden keskittyminen jatkuu. Lassila kysyy, miksi kehitystä ei voisi kääntää toiseen suuntaan.

– Jos haluamme, voimme aloittaa muutoksen.

Muutosta Lassila peräänkuuluttaa luomutuotannonkin tukiin.

– Nyt puhutaan, että Suomesta tehdään luomumaata. Hallituskin on tähän sitoutunut. Mutta se on aika marginaalista, mitä maataloustukirahoista on luomulle ohjautunut. Jos oikeasti halutaan että luomusta tulisi tavanomaista tuotantoa, niin politiikkaa on muutettava radikaalisti, Lassila totesi.