Sirpa Koskinen

Tiedotusopillisen yhdistyksen TOY ry:n puheenjohtajaksi on valittu yhteiskuntatieteiden tohtori, tutkijatohtori Sinikka Torkkola.

Uuden puheenjohtajan suurimmaksi haasteeksi osoittautunee kotimaisen tiedejulkaisemisen edistäminen kansainväliseen julkaisemiseen vahvasti painottuvassa ympäristössä.

– Tiedesuomi elää kohtalonvuosiaan. Lähitulevaisuudessa ratkaistaan monen suomenkielisen tieteellisen lehden kohtalo, Torkkola sanoo.

Yhä harvemmat tutkijat haluavat enää julkaista suomeksi. Kapeneva tarjonta merkitsee vähenevää yleisöä ja pieneneviä tuloja.

– Tiedelehtiä julkaisevilla yhdistyksillä on liian pienet taloudelliset resurssit lehtien julkaisemiseksi. Vaikka paino- ja jakelukustannukset ovat kasvaneet, yhdistysten saamat avustukset ovat pysyneet ennallaan. Pahimmillaan edessä on lehtien lakkauttamisia, Torkkola pohtii.

ILMOITUS

Suomalaisissa yliopistoissa ja korkeakouluissa koulutetaan edelleen asiantuntijoita pääosin suomalaisen yhteiskunnan tarpeisiin. Tiedesuomen kuihtuminen merkitsee Torkkolan mukaan väistämättä myös suomenkielisen akateemisen opetuksen kielen köyhtymistä.

– Kun opetuksen kieli vaihtuu suomeksi väännetyksi englanniksi, on turha odottaa tulevien asiantuntijoiden puhuvan kieltä, jota asiakkaat ymmärtävät. Tämä ei liene kenenkään tarkoitus.

Torkkolan väitöskirja vuodelta 2008 on nimeltään Sairas juttu. Tutkimus terveysjournalismin teoriasta ja sanomalehden sairaalasta. Nykyisin Torkkola tutkii, kuinka ihmiset käyttävät sosiaalista mediaa terveyden- ja sairaudenhoidossaan. Torkkola toimii Julkisen alan koulutettujen pääluottamusmiehenä Tampereen yliopistossa.

Tiedotusopillinen yhdistys TOY ry. on vuonna 1974 perustettu tieteellinen seura, joka pyrkii edistämään ja tekemään tunnetuksi suomalaista viestinnän tutkimusta.

Yhdistys julkaisee yhdessä Nordicomin eli pohjoismaisen viestintätutkimuksen tietopalvelun kanssa Media & viestintä -lehteä. Lehti on ainoa suomalainen koko viestinnän tutkimuksen kenttään keskittyvä tieteellinen aikakauskirja.