Vaikka jaettavaa on aiempaa vähemmän, jotkut saivat entistä enemmän.

Nuorisoasioista vastaava ministeri Paavo Arhinmäki (vas.) myönsi lähes 12 miljoonaa euroa valtakunnallisille nuorisojärjestöille ja nuorisotyön palvelujärjestöille kuluvan vuoden toimintaan.

Kaikkiaan 11 727 000 jakautuu 69 järjestölle, jotka toteuttavat toiminnallaan nuorisolain tarkoitusta ja tuottavat palveluja nuorisotyön kehittämiseksi. Avustukset jaetaan veikkausvoittovaroista.

Vähemmän jaettavaa

Valtakunnallisten nuorisojärjestöjen ja nuorisotyön palvelujärjestöjen avustusmäärärahoja on jaossa vähemmän kuin aikaisempina vuosina.

Tänä vuonna avustusten saajiin tuli myös muutoksia, jotka vaikuttivat kokonaisuuteen. Suuret avustuksen saajat, Suomen Nuorisoyhteistyö — Allianssi ry ja Setlementtinuorten liitto ry ovat siirtyneet rahoitettavaksi muista määrärahoista, mikä helpotti säästöpaineita jossain määrin.

Ylivoimaisesti suurin summa menee Suomen Partiolaisille, 1,266 miljoonaa euroa. Seuraavaksi suurimmat summat ovat Suomen Keskustanuorten 670 000 euroa, Kokoomuksen Nuorten liiton 657 000 euroa, Nuorten Kotkain keskusliiton 642 000 euroa. Muista esimerkiksi Vasemmistonuoret saa 318 500 euroa, Suomen Rullalautaliitto 35 000 euroa ja Varusmiesliitto 40 000 euroa ja Luonto-Liitto 430 000 euroa.

ILMOITUS

Jaossa on arvioitu järjestöjen toiminnan ajankohtaista yhteiskunnallista merkitystä. Lisäksi jakoon vaikutti järjestöjen aktiivisuus nuorten sosiaalisessa vahvistamisessa.

Joillekin enemmän rahaa

Avustusten myöntämisessä painotetaan hallitusohjelman mukaisesti nuorten harrastuksia ja osallistumismahdollisuuksia. Keskeisenä periaatteena on myös nuorisolain arvomaailman toteuttaminen. Uusia valtionavustuksen saajia ovat Piraattinuoret ry (7 000 euroa) sekä Vasemmisto-opiskelijat ry (1 500 euroa).

– Taloudellinen tilanne on tiukka, joten useimpien järjestöjen avustukset joko pysyvät entisellä tasollaan tai pienenevät hieman, Arhinmäki toteaa.

– Tämän vuoden avustusjaossa on haluttu kuitenkin varmistaa, että hyvin toiminnaltaan kehittyneiden järjestöjen asema ei heikkenisi. Vaikka kokonaisuudessaan avustuksista on täytynyt säästää, on useiden nuorten harrastustoimintaa monipuolisesti edistävien järjestöjen avustuksia myös maltillisesti nostettu.

Muualla verkossa:

Lista avustuksen saajista