Henkilöstöpalveluyritysten liiton tuoreen vuokratyöselvityksen tulokset ovat ristiriidassa SAK:n jäsenistöltään saaman palautteen kanssa.

Selvityksen mukaan vuokratyöntekijät ovat aiempaa tyytyväisempiä työhönsä ja vuokratyössä houkuttaa joustavuus sekä valinnanvapaus työajan ja työpaikan suhteen.

SAK:n lakimiehen Anu-Tuija Lehdon mukaan suurin osa jäsenistöltä saadusta on toisenlaista:

– Vuokratyöstä on tullut tietynlainen kirosana työmarkkinoilla. Työntekijät ovat heittopusseja, hän toteaa ja lisää, että joustavuus ja valinnanvapaus on hyvä lähinnä opiskelijoille ja muille, joille työnteko on sivutoimista.

Vuokratyö nähdään nettikyselyyn perustuneen selvityksen mukaan ponnahduslautana työelämään. Myös tämän tuloksen Lehto tyrmää.

– Tätä on tutkittu ja todettu, että vuokratyöntekijöistä hyvin pieni osa työllistyy myöhemmin. Vuokratyö ei ole sen parempi ponnahduslauta kuin se, että ihminen ylipäänsä on jossakin työsuhteessa.

ILMOITUS

Vuokratyötä rajattu tesseillä teollisuusliitoissa

Lehto kertoo, että SAK:n teollisuusliitoissa vuokratyöntekijöiden käyttöä on rajattu työehtosopimuksissa.

– Esimerkiksi Metalliliiton, Rakennusliiton ja Sähköliiton sopimuksissa vuokratyövoiman käyttö on rajattu vain työvoimatarpeen huippuihin tai kausittaisiin tarpeisiin.

Palvelualojen ammattiliittojen voima ei ole riittänyt viemään rajoituksia sopimuksiin.

Ylen tänään uutisoimaa Henkilöstöpalveluyritysten liiton selvitystä kommentoi jutussa tuoreeltaan myös vuokratyöstä väitöstutkimuksen tehnyt tutkija Antti Tanskanen Helsingin yliopistosta.

Tanskasen tutkimustulokset ovat samansuuntaisia SAK:hon tulleen palautteen kanssa. Tanskasen mukaan vuokratyöntekijöiden työelämän laatu on niin palkalla, työn itsenäisyydellä kuin työtyytyväisyydelläkin mitattuna huonompaa kuin muiden työntekijöiden.

Vuokratyön suurimpia ongelmia on hänen tutkimuksensa mukaan epävarmuus.