Jarmo Lintunen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on perjantaina myöntänyt kaikkiaan 1 170 000 euroa tukea www.minedu.fi/OPM/Kulttuuri/kulttuuripolitiikka/avustukset/kulttuurilehdet/myoennetyt/liitteet/Kulttuurilehdet_2012.pdf kulttuurilehdille. Avustussumma on 100 000 euroa edellisvuotta suurempi. Tuen korotus on kohdennettu muun muassa kattamaan lehtien tilausmaksuista perittävää yhdeksän prosentin arvonlisäveroa

Suomi on kulttuuri- ja mielipidelehtien luvattu maa. Tukea myönnettiin 142 kulttuurilehdelle. Kulttuurilehdistä suurimman avustuksen sai yhdistynyt Teatteri&Tanssi -lehti (40 000 euroa), Tuen saajien joukossa on runsaasti myös vähemmän tunnettuja lehtiä kuten Hiljaisuuden ystävät (2 000 euroa), Aamun Koitto (4 000), Luonnonlapsi (500, Kuti (12 000) tai Lumooja (3000).

Hiljaisuuden ystäviä julkaisee samanniminen yhdistys. Aamukoiton takana on Pyhien Sergein ja Hermanin Veljeskunta. Lumoojan kustantaja on kirjallisuusyhdistys Kapustarinta ja Kutia Kutikuti ry.

Kultti ry:lle suurin summa

Eniten avustusta levikin edistämiseen myönnettiin kulttuurilehtien kattojärjestölle, Kultti ry:lle, joka sai 55 000 euroa.

Tunnetuimmista kulttuuri- ja mielipidelehdistä tukea saivat Voima (35 000 euroa), Ny Tid (34 00 euroa), Nuori Voima ja Kritiikki (28 000 euroa), Ydin (22 000), Kulttuurivihkot (20 000) ja Tiedonantaja (16 000).

ILMOITUS

Vasemmistonuorten Libero sai 4 000 ja Vasemmistofoorumin Perusta 1000 euroa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää kulttuurilehtitukea Suomessa ilmestyville, pääsääntöisesti maksullisille, ei-sanomalehtityyppisille lehdille, jotka ylläpitävät yhteiskunnallista keskustelua kulttuurista, tieteestä, taiteesta tai uskonnollisesta elämästä.

Kulttuurilehtien toimitus- ja painatuskustannuksiin myönnettiin 951 100 euroa, lehtien kehittämiseen 19 000 euroa sekä 13 verkkolehden toimittamiseen 80 500 euroa ja levikin edistämiseen 84 000 euroa.