Lehtikuva/ Mikko Stig

Alkoholilla on liian suuri rooli suomalaisessa elämänmenossa. Näin ajattelee kolme neljästä (75 prosenttia) suomalaisesta. Näkemys on yhteinen eri ikä- ja väestöryhmille.

Erityistä huolta kannetaan lasten ja nuorten humalajuomisesta (88 prosenttia). Enemmistö suomalaisista (53 prosenttia) ei koe, että Suomessa oltaisiin oppimassa ”eurooppalaista ei-humalahakuista juomista”. Erityisen vähän juomiskulttuurin muutoksiin uskovat alle 25-vuotiaat, joista vain joka kolmas arvelee suomalaisen alkoholinkäytön olevan kehittymässä ei-humalahakuiseen suuntaan.

Tiedot käyvät ilmi TNS-Gallupin helmikuisesta galluptutkimuksesta, johon haasteltiin yhteensä 1004 15-79-vuotiasta suomalaista. Tutkimus tehtiin Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimeksiannosta. Kyselyn virhemarginaali on 3 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Mainontakielto myötätuulessa

Valtaenemmistö suomalaisista on sitä mieltä, ettei alkoholia pitäisi mainostaa myönteisillä mielikuvilla. Kolme neljästä (76 prosenttia) pitää hyvänä, että mainoksessa saa kertoa alkoholijuomasta hinnan ja tuotetietoja, mutta ei hyväksy alkoholin mielikuvamainontaa.

Näkemys on yhteinen eri väestöryhmille ja eri puolueiden kannattajille.

ILMOITUS

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltavana olevalla alkoholin mielikuvamainonnan kiellolle näyttäisi kansalaisten enemmistön tuki. Enemmistö olisi valmis myös kieltämään alkoholimainonnan kokonaan.

Erilaisia näkemyksiä

Alkoholimainonnan kohdistaminen lapsiin ja nuoriin on Suomessa kielletty. Päihdejärjestöt ovat halunneet kieltää alkoholin mainostamisen jopa kokonaan sillä perusteella, että se aina vaikuttaa myös lapsiin ja nuoriin riippumatta siitä, onko se suoraan kohdistettu heihin. Alkoholiteollisuus puolestaan on luvannut kehittää alan omaa itsesääntelyä väärinkäytösten välttämiseksi.

Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi toteaa, että tulosten perusteella suomalaisten valtaenemmistö kieltäisi nimenomaan alkoholin mielikuvamainonnan.

– Alkoholiteollisuus on pyrkinyt hämmentämään mainonnasta käytyä keskustelua kyseenalaistamalla mainonnan vaikuttavuuden. Mainonnan vaikutuksista nuorten alkoholinkäyttöön on kuitenkin olemassa vahva tutkimusnäyttö, Aalto-Matturi toteaa.