Kuntien kustannukset koulukuljetuksista laskivat vuonna 2010 ensimmäisen kerran 2000-luvulla, käy ilmi Kuntaliiton selvityksestä. Koulukuljetuksiin käytettiin 2010 kaikkiaan 156 miljoonaa euroa eli keskimäärin 1 242 euroa oppilasta kohden.

Etenkin harvaan asutuilla alueilla on ongelmana, että joukkoliikenne on supistunut ja kunnat joutuvat turvautumaan kuljetuksissa takseihin ja pikkubusseihin.

Vuonna 2010 koulukuljetusten kustannukset kuitenkin laskivat 2,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2008 reittitaksan poistaminen nosti kustannuksia peräti 11 prosenttia.

Kuntaliiton kyselyyn osallistuneista kunnista koulukuljetuksiin käyttivät vuonna 2010 eniten rahaa Helsinki (6,9 miljoonaa euroa), Turku (3,9), Kouvola (3,9), Jyväskylä (3,2) ja Oulu (2,8). Vähiten rahaa käyttivät puolestaan Hailuoto (19 000 euroa), Pyhäranta (69 000), Pukkila (70 000), Hanko (73 000) ja Myrskylä (75 000 euroa).

Vähemmän joukkoliikennettä

Edelliseen, vuotta 2008 kartoittaneeseen kyselyyn verrattuna kaikille avoin joukkoliikenne on supistunut kunnissa. Vuonna 2008 kaikkiaan 45 prosenttia vastanneista ilmoitti joukkoliikenteen yleisimmäksi kuljetusmuodoksi, kun taas vuonna 2010 enää 31 prosenttia.

ILMOITUS

Vuonna 2010 kaksi kolmasosaa kuljetuskustannuksista suuntautui taksikuljetuksiin.

Kuntaliiton kehittämispäällikkö Juha Karvosen mukaan huoltajien vaatimukset lisäävät koulukuljetuksia ja vaaralliseksi luokiteltujen tieosuuksien määrää.

– Koulukuljetuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen kaivataan lisäresursseja.

Koulukuljetuspalveluja käyttävien oppilaiden osuus koko oppilasmäärästä on pysynyt suunnilleen samana viimeiset viisi vuotta. Koulukuljetuksiin osallistuu noin 23 prosenttia perusopetuksessa olevista oppilaista. Kaikkiaan kuljetuksen piirissä on päivittäin noin 124 000 peruskoululaista.