Tutkijan mukaan valtiot ovat luopuneet täystyöllisyyden päämäärästä.

Tasa-arvostaan tunnettu pohjoismainen yhteiskuntamalli on muuttunut markkinavetoiseksi. Samalla epätasa-arvo on lisääntynyt, todetaan eurooppalaisen ajatushautomo Foundation for European Progressive Studies ja Kalevi Sorsa -säätiön yhdessä julkaisemassa teoksessa Rethinking social risk in the Nordics.

Helsingin yliopiston tutkijatohtorin Ville-Pekka Sorsan toimittamassa teoksessa tarkastellaan pohjoismaisen yhteiskuntapolitiikan kehitystä sosiaalisten riskien näkökulmasta.

Sorsan mukaan pohjoismainen malli ymmärretään usein väärin.

– Kyse ei ole vain julkisesta sosiaaliturvasta tai niin sanotusta universalismin periaatteesta. Pohjoismaisen mallin ytimessä on monien erilaisten järjestelmien ja periaatteiden yhteensovittaminen. Tavoitteena on ollut sosiaalisten riskien tehokas hallinta tasa-arvoa unohtamatta.

Pohjoismaisessa mallissa on kuitenkin tapahtunut viimeisten vuosikymmenten aikana suuria muutoksia markkinavetoisuuden vuoksi.

ILMOITUS

– Markkinaehtoinen yhteiskuntapolitiikka ei ole lisännyt tasa-arvoa ja ihmisten valinnanvaraa tai tehostanut riskienhallintaa. Useimmiten se on heikentänyt kansalaisten tasa-arvoa ja vaikutusmahdollisuuksia sekä nostanut kustannuksia, Sorsa sanoo.

Ville-Pekka Sorsan mukaan maailmantalouden riskit ovat kasvaneet merkittävästi, mutta riskeihin varautuminen on entistä enemmän yksilöiden harteilla.

– Pohjoismaissa kannustetaan yksilöitä kepillä aiempaa enemmän työntekoon. Valtiot ovat kuitenkin luopuneet täystyöllisyyden päämäärästä, eikä pääomaa kannusteta riittävästi työpaikkoja luoviin investointeihin. Jos työtä todella pidetään yhtenä hyvän elämän lähtökohdista, on vaikeaa ymmärtää, miksi valtiot eivät sitoudu sen edistämiseen, pohtii Sorsa.