Vasemmistoliitto ilmoittaa, että se ei voi sitoutua keskiviikkona kuntaministeri Henna Virkkuselle jätettyyn kuntarakenteen uudistusselvitykseen.

Vasemmisto korostaa sitä, että työryhmän tekemät alueelliset esitykset – kartat uusista kunnista–  ovat virkamiesten tekemää pohjatyötä.

– Näihin karttaharjoituksiin Vasemmistoliitto ei voi sitoutua, puolue ilmoitti.

Selvitys ehdottaa manner-Suomen nykyisten 320 kunnan yhdistämistä 66 – 70 kunnaksi. Mikään kunta ei jäisi ennalleen.

Vasemmisto muistuttaa, että työryhmän esitys on pohja keskustelulle ja päätökset tehdään demokraattisen käsittelyn jälkeen.

Samaa korostivat virkamiehet ja ministeri tiedotustilaisuudessa, joka järjestettiin Helsingissä selvityksen jättämisen perään. Mutta vaikka tilaisuudessa korostettiin, että nyt esitetään vain kuntajakoselvitysalueita, työryhmän puheenjohtajalta Päivi Laajala puhui ainakin kahdesti uusista kunnista.

ILMOITUS

Kuntauudistus kaipaa demokratiaruisketta

– Pidän tärkeänä, että kunkin alueen kuntapäättäjät osallistuvat aktiivisesti ensi viikolla alkavan aluekierroksen tilaisuuksiin. Kuntien ja kuntalaisten on kerrottava oma näkemyksensä oman alueen tulevaisuudesta. Ilman kuntia ei ole paikallisia palveluita eikä paikallista demokratiaa, kansanedustaja Martti Korhonen toteaa. Hän on kuntauudistuksen seurantaryhmän jäsen ja entinen kuntaministeri.

Hän arvioi, että kuntalaisten keskeinen rooli on unohtunut valtiovarainministeriön rakennetyöryhmän esityksestä.

Korhosen mukaan nyt julkistetulla mallilla lähidemokratia ei toteudu riittävällä tavalla.

– Kuntalaiset on otettava mukaan palvelujen tuotantoon. Lisäksi tarvitaan uusia demokraattisia rakenteita, jotta kuntalaisten kuuleminen ja osallistuminen toteutuu myös laajenevissa kunnissa. Palveluiden kehittämisessä on mentävä kuntalaisen nahkoihin, organisaatiorakenteet eivät saa olla uudistuksen lähtökohtana.

Vasemmistoliitto jakaa työryhmän huolen kuntien selviytymisestä seuraavien vuosikymmenien tiukentuvassa kuntataloustilanteessa.

– Erityisesti pitää huolehtia palvelujen turvaamisesta. Kuntauudistuksen työskentelytavan täytyy kuitenkin muuttua: kuntien omaa asiantuntemusta on kuultava ja demokratiaulottuvuuksia parannettava.

Liikaa kiirettä

Korhonen pitää myös uudistukselle annettua aikataulua liian tiukkana. Kuntien selvityksille on annettu aikaa huhtikuun 13 päivään ja lainsäädäntö on tarkoitus saada voimaa vuoden vaihteeksi niin, että kuntaliitoksia voidaan alkaa tekemään.

– Väestö- ja aluepohjaltaan suuremmissa kunnissa kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismuotoja sekä edustuksellista järjestelmää on vahvistettava. Tähän on varattava riittävästi aikaa.