Kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki ei myönnä ministeriön nuorisotyölle tarkoitettua tukea seksuaalivähemmistöihin kielteisesti suhtautuville kristillisille järjestöille. Tuen menettävät Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys ja Suomen ruotsinkielinen Evankeliumiyhdistys.

Päätös pillastutti porvarilliset nuorisojärjestöt.

– Järjestöjen saamissa kielteisissä päätöksissä todetaan, että harkinnassa on otettu huomioon nuorisolain arvomaailman toteutuminen. Ministeri Arhinmäki on siis päätösharkinnassaan irrottautunut nuorisolaista ja päätöksen sanamuodon mukaan toteuttanut arvomaailmaa. Sanavalinta viittaa melko selkeästi Arhinmäen vääriin motiiveihin tukipäätöksissä, syyttää Perussuomalaisten Nuorten puheenjohtaja Simon Elo.

Arvosteluun yhtyvät myös keskustan, kokoomuksen ja kristillisten nuorisojärjestöt. Ne toteavat hallituksen on sitoutuneen torjumaan erilaisiin vähemmistöihin, muun muassa eri uskontoa tai vakaumusta edustaviin, kohdistuvaa viharikosten torjuntaa. Samalla huolehditaan sanan- ja uskonnonvapauden toteutumisesta perusoikeuksina.

Helsingin seurakuntakin lakkautti tuet

– En näe näiden järjestöjen toiminnassa mitään sellaista, joka olisi ristiriidassa kyseisen hallitusohjelman kirjauksen kanssa enempää kuin vaikka oma järjestöni. Arhinmäen avoin asenteellisuus kristillisiä järjestöjä kohtaan on surullista ja antaa huonoa esimerkkiä nuorille päättäjille. Tässä on kysymys periaatteellisuudesta, ei niinkään rahasta, sanoo KD Nuorten puheenjohtaja Aki Ruotsala.

– Ministeri Arhinmäen toiminnasta huokuu läpi se, että hänen suvaitsevaisuutensa on varsin rajallinen, jos järjestö ei edusta juuri hänelle mieleistä linjaa, moittii puolestaan Kokoomuksen Nuorten Liiton puheenjohtaja Antti Häkkänen.

Aiemmin Helsingin seurakuntayhtymä on päättänyt lakkauttaa tuen Suomen Evankelisluterilaista Kansanlähetykseltä sekä kahdelta muulta yhdistykseltä samoilla perusteilla kuin Arhinmäki.