Paperiton pakistanilainen naisturvapaikanhakija vetoaa Suomen viranomaisiin maan alta.

Mariam (nimi muutettu) on uskontonsa vuoksi Pakistanissa vainotuksi joutunut kristitty. Keski-ikäistä naista uhkaa kotimaassaan kuolema, kerrotaan Vapaa liikkuvuus -verkostosta.

Mariamin vainoajat Pakistanissa ovat yhteiskunnallisesti merkittäviä yksityishenkilöitä, minkä vuoksi vakavalta uskonnolliselta vainolta suojautuminen on Mariamille siellä mahdotonta.

Useita kuukausia kestäneen pakenemisen ja piiloutumisyritysten jälkeen Mariam joutui poistumaan maasta, koska ei saanut suojelua kotimaansa viranomaisilta. Vuonna 2007 hän saapui Suomeen, mutta maahanmuuttovirasto on hylännyt hänen turvapaikka-anomuksensa.

Pidämme tapahtunutta yleisen oikeustajun vastaisena.

”Yleisen oikeustajun vastaista”

– Vakavan vainon kohteeksi joutuneiden kristittyjen on erittäin hankalaa saada suojelua oman maansa viranomaisilta, kertoo Suomen evankelis-luterilaisen kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri Marja-Liisa Laihia.

– Pakistanin jumalanpilkkalakia käytetään uskonnollisia vähemmistöjä vastaan ja tämä johtaa omankädenoikeuteen sekä väkivaltaan.

ILMOITUS

Pastori Arto Antturi kertoo maahanmuuttoviraston tilanneen Pakistanissa toimivalta ulkopuoliselta taholta selvityksen koskien Mariamin oloja Pakistanissa.

– Selvitys on osoitettu täysin virheelliseksi, mutta siitä huolimatta hallinto-oikeus perusti kielteisen päätöksensä siihen. Pidämme tapahtunutta yleisen oikeustajun vastaisena, sanoo Antturi.

Helsingin hallinto-oikeus ei muuttanut maahanmuuttoviraston kielteistä turvapaikkapäätöstä, eikä Korkein hallinto-oikeus ole antanut asiassa valituslupaa.

Asiasta valitettiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen, mutta se ei antanut keskeytyspäätöstä Mariamin käännytyksestä.

Tyypillinen umpikuja

Mariam elää nyt Suomessa paperittomana eli ilman oleskelulupaa. Hän vetoaa maan alta tukijoidensa välityksellä suomalaisiin viranomaisiin ja anoo mahdollisuutta uuteen käsittelyyn.

Mariam haluaisi jättää uuden turvapaikkahakemuksen turvallisissa olosuhteissa.

– Kyseessä on tyypillinen umpikuja: turvapaikanhakija ei uskalla hakea uudestaan turvapaikkaa poliisilaitoksella, kun uhkana on se, että poliisi samalla käännyttää naisen, kuvailee Katja Tuominen Vapaa liikkuvuus -verkostosta.

– Odotamme viranomaisilta vastausta Mariamin pyyntöön lähiviikkoina. Toivomme, että hän voi saada asiansa uudestaan vireille ilman vaaraa käännytyksestä ja korjata viranomaisten virheelliset käsitykset.

Kysymys elämästä ja kuolemasta

Suomen Ekumeenisen Neuvoston pääsihteeri, isä Heikki Huttusen mielestä on kyseenlaista, miten viranomainen tai oikeusaste pitää itseään pätevänä arvioimaan ihmisen vakaumusta.

– Ilmeisen kankea byrokraattinen suhtautuminen raportteihin uskonnonvapauden loukkauksista osoittaa mielenkiinnon puutetta, joka saa kysymään, onko asianomaisella taholla kompetenssia hoitaa tehtäväänsä.

– Turvapaikkaratkaisuissa on kysymys elämästä ja kuolemasta, sanoo Huttunen.

Helsingissä järjestettiin tänään tukimielenilmaus Mariamille.