Nina Dodd

Suostu uuteen tehtäväkuvaan tai lähde. Siinä eläketiedottajille annetut vaihtoehdot.

Palkansaajajärjestöt ovat olleet tyrmistyneitä Telan uuden toimitusjohtajan Suvi-Anne Siimeksen ja eläkeyhtiöiden johtajista koostuvan hallituksen päätöksestä romuttaa Telan eläketiedotustoiminta. Asiasta on aloitettu yt-neuvottelut, joiden aiheena on Telan organisaation uusiminen ja supistaminen.

Telassa työskentelee kaikkiaan 23 henkeä, joista 10 on eläketiedottajaa. Heille on ilmoitettu, että uusiin tehtäväkuviin on suostuttava tai sitten lähdettävä. Uusista tehtäväkuvista ei ole kerrottu mitään.

Palkansaajajärjestöjen Akavan, STTK:n ja SAK:n edustajat eläketiedotuksen neuvottelukunnassa eivät hyväksy tiedotustoiminnan lakkauttamista tai edes sen työn supistamista. Järjestöjen mukaan tarve on pikemmin lisätä tiedotustoimintaa kuin sitä supistaa.

Telan hallituksen päätös tuli järjestöille yllätyksenä. SAK:n edustaja johtaja Matti Tukiainen pitää järkyttävänä, että hän sai kuulla asiasta niin sanotusti kaupungilla.

– Neuvottelukuntaa ei mitenkään informoitu saati sitten kuultu.

ILMOITUS

Hän muistuttaa, että Telan eläketiedotuksen toiminta perustuu 50 vuoden historiaan. Viimeksi vuonna 2 000 solmittiin Telan ja Eläketurvakeskuksen välinen sopimus eläketiedotuksen toiminnasta työmarkkinajärjestöjen myötävaikutuksella.

Tarvetta on

Tukiainen painottaa, että Telan eläketiedotus on ollut erittäin tarpeellinen.

– Se on tarpeellinen siksi, että aktiivit ovat hyvin mukana ja tietoisia niistä kaikista muutoksista mitä eläkejärjestelmään on tehty ja ollaan tekemässä. Työurien jatkamisen kannalta on hyvin tärkeätä, että työpaikkojen avainhenkilöt saavat tietoa siitä, mitä merkitsee se, jos jatkaa työssä pidempään.

– Tällä on merkitystä sekä järjestelmän olemassaolon ja oikeutuksen näkökulmasta, mutta myös siitä näkökulmasta, että tietoisuus työurien jatkamisen tarpeellisuudesta leviää, sanoo Tukiainen.

Siimeksen intoilua?

Yt-neuvottelut asiasta on tarkoitus päättää tammikuun lopussa. Toimitusjohtaja Suvi-Anne Siimes palaa lomalta vasta ensi maanantaina, joten emme häntä tavoittaneet.

Tukiaisen mukaan eläketiedotustoiminta tulee jatkossa turvata tavalla tai toisella.

– Miten se tapahtuu, siitä koetamme neuvotella lähiviikkojen aikana.

Tilannetta pidetään laajalti uuden toimitusjohtajan yli-innokkuutena.

– Syyllisten etsiminen aika ei vielä ole. Sanotaan näin, että vähän hämmentävä tilanne tämä on. Liittyykö tämä sitten uuteen toimitusjohtajaan, en lähde arvioimaan, sanoo Tukiainen.

Vuosittain Telan eläketiedotus on järjestänyt eläkekysymyksistä yli tuhat tilaisuutta.