Jarmo Lintunen

Köyhien ja syrjäytettyjen muistaminen vain Asunnottomien päivänä kerran vuodessa ei riitä, katsoo Tasavallan presidentin sosiaalineuvokseksi nimittämä Antti Honkonen.

Tasavallan presidentti Tarja Halonen nimitti joulukuun alussa Elämäntapaliiton järjestösihteerinä työskennelleen Antti Honkosen, 66, sosiaalineuvokseksi. Pitkää uraa työväenliikkeen kansalais- ja vapaaehtoistoiminnan parissa edelleen jatkavalle Honkoselle arvonimeä haki Elämäntapaliitto ja suositteli lukuisia järjestöjä ja yksityishenkilöitä, joukossa muun muassa ministeri Kalevi Kivistö.

Elämäntapaliiton varapuheenjohtaja Sakari Lehtinen totesi tiistaina Elämäntapaliiton Ekokolossa Honkosen nimityksen ja kohtauspaikan 20. vuosijuhlan johdosta järjestetyssä tilaisuudessa, että nyt sai elämäntyö ansionsa mukaisen tunnustuksen. Lehtinen kuvasi uutta sosiaalineuvosta järjestötoveriksi, joka on saanut kaikkiin vipinää.

– Antti on tehnyt elämäntyön, joka on saanut aikaan vähintään neljät jäljet. Hän on ollut organisaattori, jolle järjestöt eivät ole olleet itseisarvo, vaan se mitä ne saavat aikaan, korosti Lehtinen.

”Kukaan ei lapsena ole halunnut, että aikuisena olisi asunnoton, alkoholisti tai avuton”

– Omasta mielestäni olen vain toteuttanut jokaiselle kuuluvaa ihmisen virkaa, kuvasi Honkonen tunnelmiaan . Hän korosti myös olevansa ”otettu heikommassa asemassa elävien ihmisten puolesta tehdyn työn huomioimisesta”.

Honkonen kiitti kanssaan työskennelleitä ja pyysi paikalla ollutta runsaasta ystäväjoukkoaan ottamaan nimitykseen osaa ja lupaa nimittää heidät ja muut yhteistyökumppaninsa sosiaalineuvostoksi.

ILMOITUS

Teemavuosi oli ristiriitainen

Antti Honkosella on ollut keskeinen rooli mm. Asunnottomien yö -kansalaisliikkeen synnyssä ja toiminnassa. Asunnottomien yötä vietetään vuosittain YK:n köyhyyden ja syrjäytymisen vastaisena päivänä 17. lokakuuta. Honkonen toivoisi edelleen YK:n teemapäivän kehittämistä.

– Nythän se huomioidaan vain Asunnottomien yön merkeissä, vaikka juuri köyhyys ja syrjäytyneisyys ovat entisestään kärjistymässä, toteaa Honkonen, joka ehdotti viime kesäkuussa, että 17.10. julistettaisiin viralliseksi liputuspäiväksi.

– Näin tätä muuten unohdettua asiaa ei saisi ainakaan silmistään.

Honkonen sanoo toivovansa muutenkin sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkyvämpää esillenostoa, kunnioittamista ja noudattamista.

–  Kukaan ei lapsena ole halunnut, että aikuisena olisi asunnoton, alkoholisti tai avuton, mutta sellaista sattuu omankin tahdon vastaisesti. Siksi on huolehdittava kaikista.

Euroopan vapaaehtoistoiminnan teemavuodesta 2011 Honkoselle jäi sosiaalineuvos-nimityksen lisäksi hieman ristiriitaisia tuntemuksia:

– Itselleni se tuotti hikeä ja hieman rakkoja, sillä puuhastelin useissa talkoissa satoja tunteja. Yleisesti se ei saanut kovin suurta huomiota, kuin jonkun ”munailumiehen” vitsailuista. ”Kaveria ei jätetä”-henki pelaa parhaiten kabinettiporukoissa, joissa päätetään hyväosaisten keskinäisistä eduista. Meidän on syytä toimia toisin.

Työura alkoi paperitehtaalta

Antti Honkosen työura alkoi 60-luvulla paperityöläisenä Heinolassa. Vuosikymmenen vaihteessa hän opiskeli lukukauden Sirola-opistossa, minkä jälkeen tie vei mm. kansalaisopiston tuntiopettajaksi ja Suomen Demokraattisen Nuorisoliitto ry:n ja Suomen Demokratian Pioneerien Liitto ry:n piiri- ja aluesihteeriksi Hämeeseen.

Työväen raittiusliikkeen pariin Antti päätyi 1972 pioneeripiirisihteerinä ja 1974 hänestä tuli juuri perustetun Kansandemokraattinen Raittiusliitto – KDRL:n ensimmäinen pääsihteeri.

70-80-lukujen taitteessa Honkonen palasi pioneeritoiminnan pariin ja työskenteli viisi vuotta Raketti-lehden päätoimittajana:

Raketti-lehdestä Honkosen tie vei toimittajan tehtäviin Kansan Uutisiin ja Kansan Tahtoon. Vuoden työttömyyskauden jälkeen alkoi vuonna 1996 hänen pitkä uransa työssä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Elämäntapaliiton aluesihteerinä ja järjestöpäällikkönä.

Ehkäisevää päihdetyötä

Honkosen aloittaessa Elämäntapaliitto oli juuri perustettu työväen raittiusliikkeen yhteistoiminta- ja kansalaisjärjestöksi edistämään terveyttä ja sosiaalista hyvinvointia päihdehaittoja ehkäisemällä.

Elämäntapaliiton toiminnassa on mukana yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden vaade. Päihdeongelmia ei nähdä yksilöiden erillisinä ongelmina, vaan vahvasti sidoksissa muihin yhteiskunnallisiin ongelmiin, kuten köyhyyteen, syrjäytymiseen ja asunnottomuuteen.

Yhtenä keskeisenä toimintamuotona liiton toiminnassa ovat kansalaisten päihteettömät kohtaamispaikat Elokolot, joita Honkonen on ollut kehittämässä ympäri Suomea. Elokolojen on tarkoitus tarjota osallisuuden paikkoja kävijöille ja synnyttää myös niiden ulkopuolelle heijastuvaa kansalaistoimintaa.

Elämäntapaliitosta EHYT ry:hyn

Tällä hetkellä Antti Honkonen jatkaa työskentelyä projektipäällikkönä ikäihmisten alkoholinkäyttöön liittyvässä Onks uutta tietoa? -hankkeessa. Hanke on osa vuoden 2012 alusta aloittavan Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n toimintaa. Ehkäisevän päihdetyön järjestökenttä on parhaillaan tiivistymässä, kun Elämäntapaliitto ry, Terveys ry ja Elämä On Parasta Huumetta ry:n yhdistyvät Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:ksi. EHYT ry tulee toimimaan koko maassa ja koko väestön parissa terveiden elämäntapojen edistämiseksi.

EHYT ry:n jäsenjärjestökenttä koostuu Elämäntapaliiton ja Terveys ry:n kautta mukaan tulevista lähes sadasta jäsenjärjestöstä.

Antti Honkonen pitää järjestökentän tiivistymistä hyvänä.

– Vuoden 1974 haaveeni työväen raittiusliikkeen yhdistymisestä toteutui vuonna 1993, kun syntyi Elämäntapaliitto. Nyt lähdimme mukaan Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n perustamiseen, joka voi vahvistaa vaikutustamme, sillä jatkossa kaikenkarvaisten hallitusten on vaikeampi olla kuulematta ääntämme, kun takanamme on yhteiskunnallisesti laajempi rintama.