Jarmo Lintunen

Yhdysvalloista alkunsa saanut liike ajaa uudenlaista talousjärjestelmää ja kamppailee vaihtoehdottomuuden ilmapiiriä vastaan.

Kun talousjärjestelmä on kriisissä, toiset pohtivat keinoja sen pelastamiseksi, mutta toiset visioivat jo kokonaan erilaista järjestelmää. Yksi jälkimmäistä näkökulmaa edustavista liikkeistä on Parecon. Nimi tulee sanoista participatory economics, suomeksi osallisuustalous.

Pareconin perustajaisiä ovat taloustieteen emeritusprofessori Robin Hahnel ja yhteiskuntafilosofi Michael Albert, kumpikin yhdysvaltalaisia. Liikehdintä sai alkunsa heidän vuonna 1991 julkaistusta teoksestaan The Political Economy of Participatory Economics (Osallisuustalouden poliittinen taloustiede).

Nyt Parecon on rantautunut myös Suomeen. Viime vuonna perustetussa Parecon Finland ry:ssä keskustelua demokraattisemmasta taloudesta virittelevät muun muassa kasvatustieteen opiskelijat Antti Jauhiainen ja Joona-Hermanni Mäkinen, 26.

– Aloitimme internetsivujen ja blogin perustamisesta, ja nyt kierrämme Helsingin kaupungin kirjastoissa pitämässä avoimia keskustelutilaisuuksia, kertoo Jauhiainen.

Parecon Finland julkaisee myös artikkelisarjaa talouden ja demokratian suhteesta. Ensimmäinen julkaisu, Robin Hahnelin Perusteet markkinoita vastaan, näki päivänvalon marraskuussa.

ILMOITUS

Nykyinen valtavirta oli ennen ääriajattelua

Joona-Hermanni Mäkinen muistuttaa, että talouspolitiikassa suuntaukset saattavat muuttua nopeasti: asiat, joita nyt pidetään välttämättömyyksinä ja itsestäänselvyyksinä, eivät sitä olleet vielä muutama vuosikymmen sitten.

– Talouskeskustelu on siirtynyt hurjaa vauhtia kohti “markkinat hoitavat kaikki” -ajattelua. Toisen maailmansodan jälkeisessä Euroopassa ja Yhdysvalloissa kriisejä torjuttiin juuri päinvastaisilla lääkkeillä kuin nykyään: satsattiin julkisiin palveluihin ja työllistettiin ihmisiä valtion toimin. Nykyinen valtavirta-ajattelu olisi silloin ollut ääriajattelua.

– Silloin tosin ei tarvinnut pelätä sitä, että kansainvälisillä valuuttamarkkinoilla pelurit siirtävät nanosekunnissa rahojaan muualle. Mutta 2000-luvun alun Argentiinassa tai aivan viime aikoina Islannissa on tehty juuri päinvastoin kuin vallitsevien oppien mukaan pitäisi, ja tämä on toiminut, Mäkinen tähdentää.

Antti Jauhiainen ja Joona-Hermanni Mäkinen alustavat “Talouden myytit ja harhakäsitykset” -tilaisuuksissa Kallion kirjastossa tiistaina 13.12. kello 18 ja Jakomäen kirjastossa maanantaina 19.12. kello 17. Laajempi versio haastattelusta julkaistiin Kansan Uutisten Viikkolehdessä perjantaina 9. joulukuuta.