Jarkko Mänttäri

Turvetuotanto ja tuulivoima ovat jo valmisteluvaiheessa herättäneet keskustelua ja kiivaitakin mielipiteitä jo Keski-Suomen kolmannen vaihemaakuntakaavan valmisteluvaiheessa. Puhemyllyt ovat saaneet lisävauhtia kun kaava eteni luonnosvaiheeseen.

Turvetuotanto- ja tuulivoima-alueita koskeva kolmas vaihemaakuntakaava on nyt luonnosvaiheessa, jolloin siitä on mahdollista antaa palautetta ja lausuntoja.

Kaavaluonnokseen on merkitty Keski-Suomeen turvetuotantoa varten 159 suoaluetta, pinta-alaltaan yhteensä 17 100 hehtaaria, eli noin kolmen Kauniaisten kaupungin verran.

Varatuista suoalueista arviolta noin kolmannes on turvetuotantoon soveltuvaa eli niissä turpeen paksuus on yli 1,5 metriä. Luonnonsuojelualueiksi, jotka oikeuttavat valtion korvauksiin, esitetään 32 suota, pinta-alaltaan 4 800 hehtaaria.

Lisäksi kaavaluonnoksessa esitetään kahta välimuotoa, joissa sovitellaan yhteen turvetuotantoa ja luonnonsuojelua. Näitä ovat 44 turvetuotannon kannalta tärkeää suoaluetta, pinta-alaltaan 6 100 hehtaaria sekä 38 luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeää suoaluetta, pinta-alaltaan 4 700 hehtaaria. Vaihekaavan suunnittelumääräyksillä ilmoitetaan pyrittävän vesistöjen tilan parantamiseen.

ILMOITUS

Tuulivoimapuistoille kaavassa esitetään 13 aluetta, joiden yhteispinta-ala on 110 neliökilometriä. Alueille on mahdollista sijoittaa 200 tuulivoimalaa.

Valmistelijat jalkautuivat maakuntaan

Kun sekä turvetuotanto että tuulivoima herättivät jo valmisteluvaiheessa kovasti keskustelua ja kiivaitakin mielipiteitä, kaavan valmistelijat jalkautuivat maakuntaan avoimiin yleisötilaisuuksiin, joissa on ollut mahdollisuus tarkistaa yksityiskohtia, kommentoida ja esittää kysymyksiä asiantuntijoille.

Vaihekaavan seutukierroksen viimeinen yleisötilaisuus järjestetään keskiviikkona 7. joulukuuta klo 17-19 Jyväskylässä osoitteessa Sepänkatu 4 (Keski-Suomen talo).

Kaavaluonnoksesta voi antaa palautetta ja lausuntoja joulukuun 30. päivään asti. Työstämisen jälkeen kaavaehdotus etenee maakuntahallituksen kautta ensi kesän maakuntavaltuustoon ja sen jälkeen vahvistettavaksi ympäristöministeriöön.

Kaava on nähtävillä kunnanvirastoissa ja Keski-Suomen liiton toimistossa Jyväskylässä sekä verkkosivulla www.keskisuomi.fi/3.vmk .