Lehtikuva/ Jussi Nukari

Kaikki eduskuntapuolueet kiittivät työmarkkinajärjestöjä ja maan hallitusta maanantaina aikaan saadusta työmarkkinoiden raamisopimuksesta.

Oppositiosta keskusta kuitenkin kaivoi siitä esiin useita puutteita ja painotti erityisesti sitä, että se ei edistä miesten ja naisten palkkatasa-arvoa. Esimerkiksi puolueen puheenjohtaja Mari Kiviniemi nosti asian esiin useita kertoja.

– Miesten ja naisten välistä palkkatasa-arvoa tämä ei edistä ja aina kun hallituksella ja työmarkkinajärjestöillä on mahdollisuus, sitä pitää käyttää täysimääräisesti hyväksi, hän sanoi.

Hänestä sopimus sisälsi vain kirjauksen, jonka mukaan tasa-arvolain uudistamisesta tehdään selvitys. Hänestä selvityksiä on tehty riittävästi ja hän peräsikin sen sijaan tasa-arvolain muutosta, jolla täsmennettäisiin palkkakartoitusvelvoitetta.

Valtiovarainministeri Jutta Urpilainen (sd.) totesi, että selvitys on tulossa palkkakartoituksista.

ILMOITUS

– Mutta ette huomannut, edustaja Kiviniemi, että tämä ei jää pelkäksi selvitykseksi. Toukokuun loppuun mennessä on tarkoitus tehdä konkreettiset ehdotukset jatkotoimenpiteistä, jotka voivat olla myös lainsäädäntömuutoksia, hän sanoi.

”Teimme kaikkemme”

Hallituspuolella Kiviniemen huolta pidettiin myöhäsyntyisenä.

Kokoomuksen Sari Sarkomaa totesi Kiviniemelle, että keskustajohtoisten hallitusten aikana ei saatu aikaiseksi tasa-arvo-ohjelman tavoitteita. Kiviniemi oli edellisen hallituksen pääministeri.

– Mitä muuta teiltä jäi tekemättä, mitä tämä hallitus voisi tehdä? hän kysyi Kiviniemeltä.

Kiviniemi tulkitsi Sarkomaan puheenvuorossaan tunnustaneen, että se oli kokoomus, jota ei edellisellä hallituskaudella kiinnostanut palkkatasa-arvon kehittäminen. Kokoomus ja keskusta olivat yhdessä hallituksessa.

– Näin hän kertoi tuossa, Kiviniemi arvioi.

– Me teimme kaikkemme, että pystyimme sitä eroa kaventamaan, mutta se on erittäin vaikea tehtävä. Sen vuoksi hallituksen pitää käyttää kaikki mahdolliset keinot palkkatasa-arvon edistämiseen. Nyt oli yksi tilanne.

Sarkomaa totesi, että kyllä kokoomusta kiinnosti tasa-arvoasiat.

– Mutta keskustajohtoisessa hallituksessa ne eivät edenneet niin hyvin kuin oli tavoite, Sarkomaa sivalsi.

SDP:n Pia Viitanen ratkaisi kisman.

– Onneksi SDP on hallituksessa nyt, että palkkatasoarvo etenee, hän sanoi.

Isyysvapaa lisää tasa-arvoa

Hallituspuolelta löydettiin merkkejä myönteisestä tasa-arvokehityksestä.

– Isyysvapaan pidentäminen vaikuttaa palkkatasa-arvoon, koska nimenomaan epätasainen lasten hoito on yksi syy epätasa-arvoon, vasemmistoliiton Annika Lapintie huomautti.

– Tasa-arvoa on myös se, miten pystytään edistämään työn ja perheen yhteensovittamista, SDP:n Tarja Filatov komppasi.