Lehtikuva/ Vesa Moilanen

Keskiviikosta lähtien autoilijoiden terveyttä on arvioitava kokonaisuutena. Uusi ajoterveysasetus edellyttää, että henkilön kaikkien sairauksien kokonaisvaikutus on otettava huomioon ajoterveyttä arvioitaessa.

Esimerkiksi päihderiippuvuus lähtökohtaisesti estää ajo-oikeuden.

Sosiaali- ja terveysministeriö perustelee uusia säännöksiä sillä, että vaikka mikään henkilön sairaus ei yksinään heikentäisi ajokykyä merkittävästi, usean sairauden yhteisvaikutus voi tarkoittaa merkittävää ajokyvyn heikentymistä.

Yhteisvaikutusten arvioinnilla on tarkoitus parantaa liikenneturvallisuutta.

Päihderiippuvaiset tarkkailuun

Uusien säännösten mukaan päihderiippuvainen henkilö ei täytä ajoterveysvaatimuksia.

ILMOITUS

Ajoterveysvaatimukset voivat kuitenkin täyttyä, jos henkilö käyttää alkolukolla varustettua autoa. Jos päihderiippuvaiseksi arvioitu henkilö osoittaa olleensa raittiina riittävän pitkän ajan, hänen ajo-oikeutensa voidaan palauttaa

Tähän tarvitaan päihdealaan perehtyneen lääkärin lausunto ja säännöllinen seuranta. Ajo-oikeuden palauttamisen jälkeen henkilön terveyttä on seurattava vähintään vuosittain, kunnes häntä ei enää ole pidettävä alkoholiriippuvaisena.

Näön tarkkuus ei riitä

Sosiaali- ja terveysministeriön perjantaina antama ajoterveysasetus tarkentaa autoilijan näkökenttä- ja terveysvaatimuksista.

Asetus edellyttää, että näkökyvyn, eri sairauksien ja päihderiippuvuuden vaikutukset näkökykyyn arvioidaan.

Näöntarkkuusvaatimukset lievenevät, mutta niistä säädetään entistä tarkemmin. Jos kuljettaja on menettänyt näkökyvyn toisesta silmästä, hänen on odotettava sopeutumisaika ja suoritettava sen jälkeen ajokoe.

Tapauskohtaista harkintaa

Jatkossa myös kuorma-auto-, linja-auto- ja taksikuljettajien on mahdollista nyt korvata liikuntarajoitteen aiheuttamaa toimintakyvyn vajetta ajohallintalaitteella, kuten automaattivaihteilla.

Diabetesta tai epilepsiaa sairastavien kuljettajien kohdalla voidaan käyttää aiempaa enemmän tapauskohtaista harkintaa ajoterveyttä arvioitaessa.

Munuaissairauksien, elinsiirrännäisten, keinotekoisten implanttien, neurologisten sairauksien ja psyykkisten häiriöiden vaikutusta ajokykyyn on arvioitava.

Lääkäreille järjestetään koulutusta uusien säännösten toimeenpanon tueksi.

Ajoterveysvaatimukset on määritelty kahdelle eri ryhmälle. Ykkösryhmän ajokorttiluokilla voidaan kuljettaa mopoa, moottoripyörää ja henkilöautoa. Ryhmän 2 ajokorttiluokat koskevat kuorma-autoja ja linja-autoja. Taksinkuljettajiin sovelletaan ryhmän 2 terveysvaatimuksia.