Kari Hulkko

Viikon kysymys

Peruspalveluministeri Maria Guzenina-Richardsonin mielestä terveyskeskusmaksun poistamista pitäisi ainakin pohtia. Ajatuksen kannattajat uskovat, että tämä vähentäisi terveyseroja. Vastustajat pelkäävät ruuhkia terveyskeskuksiin.

Pitäisikö terveyskeskusmaksut lopettaa, sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kari Välimäki?

– Tutkimukset antavat viitteitä, että maksut aiheuttavat suuria rasituksia yksittäisille kansalaisille, jotka elävät pienien tulojen varassa. Ainakin lähtökohtaisesti olisi helpompi elää ilman näitä maksuja. Terveyskeskusmaksut ovat kuitenkin vain osa kustannuksista. Kokonaisrahoituskin pitäisi saada kuntoon.

Mitä hyötyä maksujen lopettamisesta olisi?

– Byrokratia vähenisi ja samalla mahdollistettaisiin se, että maksut eivät olisi este palveluihin hakeutumiselle.

ILMOITUS

Onko niin, että köyhät eivät tällä hetkellä hakeudu hoitoon?

– Tutkimuksissa on tullut selvästi esille, että heikommassa sosiaaliekonomisessa asemassa olevat käyttävät vähemmän sosiaali- ja terveyspalveluita, vaikka tarve on vähintään yhtä suuri kuin paremmassa asemassa olevilla. Työelämän ulkopuolella olevat eivät voi käyttää työterveyshuoltoa, mutta eivät myöskään yksityisiä palveluita.

– Perusterveydenhuollon estettävissä oleva kuolleisuus on jopa lisääntynyt alimmassa tuloviidenneksessä kun se on muissa ryhmissä vähentynyt.

Rahastako hoitoon meno on kiinni?

– Osittain kyse on siitäkin, että meidän perusterveydenhuoltomme ei tällä hetkellä toimi kaikilla alueilla. Järjestelmä on vähän eriarvoistava.

Ajatuksen kannattajat uskovat, että maksun poisto kaventaisi myös kansalaisten terveyseroja?

– Se on varmasti yksi osatekijä, mutta sellaisenaan en siihen usko. Samaan aikaan pitää tehdä myös merkittävä sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistus ja huolehtia rahoituksesta. Silloin pystymme kaventamaan pidemmällä aikavälillä myös terveyseroja.

Vastustajat pelkäävät, että maksun poisto toisi terveyskeskuksiin ruuhkia?

– Siitä ei ole mitään näyttöä. Jos näin kävisi, sehän osoittaisi, että meillä on ollut siinä perusteeton maksu. Se osoittaisi myös, että hoidoista on pidättäydytty maksun takia. Siitäkään ei ole mitään näyttöä, että maksun poisto johtaisi tarpeettomaan palveluiden käyttöön. Pikemminkin käytön lisääntyminen kertoisi tarpeesta.

Jos maksu poistetaan, kunnilta häviää tuloja…

– Tämä maksuosuus on hyvin marginaalinen. Summat ovat aika pieniä, kun katsotaan koko nettohyötyä. Rahaa menisi joitakin kymmeniä miljoonia. Se pitäisi pystyä korvaamaan joko valtionosuuksia tai kuntien omaa rahoitusta lisäämällä.