Sirpa Koskinen

Attendo MedOne toimitti aluehallintovirastolle Tampereen kaupungin Hatanpään puistosairaalan U3-osaston valitusasiassa monia tietoja, joita oli muutettu selvityksen aikana.

Näistä ja muista potilasturvallisuutta vaarantaneista epäkohdista aluehallintoviraston (avi) lausunnosta luettuaan kaupunginvaltuutettu Terttu Koskela (vas.) toteaa, ettei hän voi enää luottaa Attendo MedOnen toimintaan. Koskela on jäsenenä Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palveluiden lautakunnassa, joka on tilannut yksityiseltä yritykseltä U3-osaston hoitopalvelut.

– Palvelusopimuksen sisältö pitää nyt selvittää tarkasti lautakunnan jäsenille ja jatkossa meidän pitää saada ajantasaista tietoa koko ajan, muualta kuin aluehallintovirastosta, hän sanoo.

Aluehallintovirastolta vei 13 kuukautta selvittää sairaanhoitaja Tarja Heleniuksen lähettämän kantelun, joka koski osastolla ilmenneitä lukuisia puutteita. Niitä oli ilmennyt muun muassa hoitohenkilökunnan määrässä ja lääkehuollossa.

Avi päätyi toteamaan, että potilasturvallisuus on vaarantunut osastolla. Potilaita on osastolla ollut sovittua enemmän. Muutkin Heleniuksen esiin nostamat puutteet pitivät paikkansa. Huomautuksen toiminnastaan sai Attendo MedOnen lisäksi myös Tampereen kaupunki tilaajana.

Koskelalle avin kirjelmän sisältö ei ollut yllätys, koska osaston toiminnasta on hänelle kulkeutunut negatiivista viestiä kaiken aikaa niin hoitajilta kuin potilaiden omaisiltakin.

ILMOITUS

Kirjelmästä Koskela nostaa esimerkkinä esille sen, että hoitohenkilökunta ei aina tiedä, kuka on päivystävä lääkäri.

– Täytyyhän yöksi yksin töihin jäävän hoitajan tietää kuka päivystää, varsinkin kun on kyse sairaalaosastosta, jossa on hyvin sairaita ihmisiä, sanoo hoitotyöstä nyt eläkkeellä oleva Koskela.

U3-osasto kääntää luottamusmiesten katseet myös päätöksentekoon.

– Itseäni on mietityttänyt, mikä on lautakunnan vastuu asiassa, Koskela sanoo.

Aluehallintovirasto ollut erotuomarina

Aluehallintoylilääkäri Petri Oivanen avin sosiaali- ja terveysyksiköstä sanoo, että oleellisinta heidän vastauksessaan on se, että henkilökuntamäärän pitää potilaspaikkamäärään nähden olla sellainen, että se takaa potilasturvallisuuden ja lääketurvan.

– Hatanpäällä on ollut monia epäkohtia, jotka toivottavasti nyt korjataan.

Oivanen toivoo, että Tampereen tapaus antaa vinkkiä myös muille palvelutuottajille, jotta nämä toimisivat sen mukaan mitä alunperin on sovittu.

– Ja että tilaaja vähän tarkemmin katsoo toiminnan perään, sillä viime kädessä kunta tilaajana vastaa hoitopalveluista.

Attenko MedOne Oy:n saama huomautus on hallinnollinen ohjauskeino, jolla osoitetaan puutteet ja ohjataan toimintaan. Huomautus rekisteröidään yksityisten palvelujen antajien rekisteriin.

Huomautus tarkoittaakin sitä, että valvonta jatkuu. Attendo MedOnen tuleekin toimittaa aviin tarkat tiedot lokakuulta ja ensi tammikuulta muun muassa päivittäisistä potilasmääristä ja henkilökuntamitoituksesta.

Tampereen kaupungin puolestaan pitää selvittää virastolle, miten se tilaajana huolehtii tilaamiensa palveluiden asianmukaisuudesta.

Oivanen uskoo, että Hatanpäällä ilmenneet ongelmat saadaan kuntoon. Siitä on jo merkkejä.

– Jo nyt, tämän 13 kuukauden aikana, kun ongelmia on selvitetty, asiat ovat oleellisesti korjaantuneet.

Aluehallintovirastolle kuuluvaa valvontatehtävää on Tampereen tapauksessa vaikeuttanut Oivasen mukaan yhtäältä tilaaja-tuottaja -malli, yhtäältä se, että vuodeosastopalveluiden tilaaminen yksityiseltä on Tampereen kaupungille ensimmäinen laatuaan.

– Tämä on ollut molemmille osapuolille uutta. Me olemme olleet välissä ikään kuin erotuomareina, Oivanen sanoo.