Jarmo Lintunen

Tasa-arvoministeri Paavo Arhinmäen mukaan sukupuolitietoinen politiikka hyödyttää kaikkia.

Miehet ovat olleet tasa-arvopolitiikan kohteina ja toimijoina tähän päivään asti naisia vähemmän. Sukupuolten välistä tasa-arvoa on pidetty naisten juttuna.

Puolueissa virinnyt miespoliittinen toiminta kertoo siitä, että myös mieskysymyksen politisoiminen otetaan aikaisempaa vakavammin, sanoo tasa-arvoministeri Paavo Arhinmäki.

Feministinen tutkimus on tuonut esiin naisten moninaisuuden. Samalla tavalla tarvitsemme Arhinmäen mukaan keskustelua miesten ja poikien moninaisuudesta.

– Meidän on kyseenalaistettava vallalla oleva valkoisen, heteron, keskiluokkaisen ja työssä käyvän miehen normi. Tähän me tarvitsemme miehistä, pojista ja erilaisista miehisyyden malleista tehtyä sukupuolitietoista tutkimusta.

Arhinmäki haluaa kiinnittää huomion sukupuolten eriarvoisuuden lisäksi miesten keskinäiseen eriarvoon.

ILMOITUS

Luokka erottaa sukupuolta enemmän

Arhinmäki nostaa naisten ja miesten välisten erojen rinnalle yhteiskuntaluokkien välisen eron.

– Viimeisten vuosikymmenien aikana yhteiskuntaluokkien välinen hierarkia on syventynyt ja tuloerot kasvaneet, mikä näkyy esimerkiksi miesten välisten erojen jyrkkenemisenä.

Siinä missä elinajanennusteen ero miesten ja naisten välillä on keskimäärin kuusi vuotta, miesten ylimmän ja alimman tuloviidenneksen välinen ero on kasvanut yli 12,5 vuoteen.

– Tämä kertoo osaltaan siitä, että elämme uudenlaisessa luokkayhteiskunnassa. Näihin miesten keskinäisiin eroihin on puututtava esimerkiksi terveydenhuollon keinoin, Arhinmäki linjaa.

Luokkatausta näkyy entistä enemmän myös tyttöjen ja poikien koulumenestyksessä. Koulutus tai sen puute periytyy Suomessa vanhemmilta lapsille.

Arhinmäki muistuttaa kuitenkin, että koulussa olisi tavoitettava aiempaa paremmin ne pojat, jotka ovat vaarassa pudota pois järjestelmästä ja siten luisumassa yhteiskunnan marginaaliin.

Isyys puhuttaa miesaktivisteja

Tasa-arvokysymyksissä miesten keskeinen huoli on ollut isien asema erityisesti erotilanteissa.

Miesten asema ja siihen mahdollisesti liittyvä syrjintä huoltajuuskiistojen yhteydessä tulee Arhinmäen mukaan perusteellisesti selvittää.

Arhinmäki kannattaa kansanedustaja Kari Uotilan (vas) vaatimuksia isyyslain uudistamiseksi. Uotila on tehnyt lakialoitteen, jossa muun muassa korostetaan lapsen biologisen isän oikeutta lapseensa myös siinä tapauksessa, että lapsen äiti on tahollaan naimisissa.

Myös vanhempainvapaajärjestelmää on Arhinmäen mielestä kehitettävä kannustamaan isiä pitämään vanhempainvapaita.

Paavo Arhinmäki puhui Miehen on tehtävä – mitä miehen on tehtävä? seminaarissa keskiviikkona. Tilaisuuden järjesti Vasemmistoliiton miespoliittinen ryhmä.