Ammattiliittojen mitta Olkiluodon työsyrjinnästä tuli täyteen ja koko ydinvoimalatyömaa on julistettu saartoon.

Puolalaisten, Sähköliittoon kuuluvien sähköasentajien irtisanominen Olkiluoto 3:ssa johtaa koko työmaan saartoon. Sähköliitto on nostanut kanteen puolalaista Elektrobudowa SA:ta vastaan puolalaisille sähköasentajille maksettujen liian pienten palkkojen ja korvausten takia. Tämän jälkeen Elektrobudowa SA on irtisanonut 31 sähköasentajaa, joista valtaosa on Sähköliiton jäseniä.

Sähköliitto ja kolme muuta ammattiliittoa, Metalliliitto, Ammattiliitto Pro ja Rakennusliitto paheksuvat suomalaisen järjestäytymisvapauden loukkaamista. Tukeakseen Sähköliiton jäseninä olevia puolalaisia sähköasentajia, julistavat Metalliliitto, Ammattiliitto Pro, Rakennusliitto ja Sähköliitto koko Olkiluoton 3 työmaan saartoon 2.12.2011 kello 06.00 alkaen. Saarto alkaa, jos erimielisyyksistä ei sitä ennen päästä Sähköliittoa tyydyttävään ratkaisuun.