Vasemmistoliitto kutsuu maahanmuuttajia ehdokkaaksi ensi syksyn kuntavaaleihin. Puolue toteaa sunnuntaina puoluevaltuustossa antamassaan kananotossa, että maahanmuuttajat ovat aliedustettuina kuntavaikuttajina.

– Kaikkien Suomessa asuvien on päästävä vaikuttamaan asuinalueensa asioihin. Erityisesti on tuettava maahanmuuttajanaisten kuntavaikuttamiseen osallistumista, vasemmistoliitto painottaa.

Sen mielestä maahanmuuttojärjestöjen roolia kunnissa on vahvistettava ja ne on otettava kunnan kumppaniksi kotouttamisessa.

– Kunnallisiin luottamustehtäviin osallistuminen tukee maahanmuuttajien kotoutumista, se muistuttaa.

Vasemmistoliitto sanoutuu irti kaikesta rasismista. Se ei tee myöskään vuoden 2012 kunnallisvaaleissa yhteistyötä rasismiin myötämielisesti suhtautuvien tahojen kanssa.

ILMOITUS

– On tärkeää, etteivät poliittiset puolueet lähde mukaan luomaan yhteiskuntaan rasistista ilmapiiriä pikavoittojen toivossa, puoluevaltuusto toistaa.

– Uusille suomalaisille kuuluvat ihmisarvo, oikeudet ja velvollisuudet kuten kaikille Suomessa eläville ja asuville.

Vasemmisto tukee kannanotollaan juuri presidenttiehdokkaakseen valitsemansa puolueen puheenjohtaja Paavo Arhinmäen heti presidentinvaalikampanjan alussa esiin nostamaa rasisminvastaisuutta.

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto päätti sunnuntaina puolilta päivin kokouksensa, joka alkoi lauantaina Helsingissä.