Vasemmisto-opiskelijat voittivat syksyn ylioppilasvaaleissa yhteensä seitsemän lisäpaikkaa. Poliittisista ryhmistä vihreät kärsi suurimmat menetykset.

Ylioppilaskunnissa ympäri maan on käyty edustajistovaalit, joissa valitaan ylioppilaskuntien ylintä päätösvaltaa käyttävät edustajistot. Edustajistovaalit järjestettiin 13 ylioppilaskunnassa.

Suurin osa vaaleista käytiin tiistaina ja keskiviikkona, mutta suurin ylioppilaskunta, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta oli vaaliuurnilla jo kaksi viikkoa sitten.

Äänestysprosentti nousi

Ylioppilaskuntien liiton keräämien tulosten mukaan edustajistovaalien tulos liukui hiukan vasemmalle ja äänestysprosentti nousi hieman edellisvaaleista. Koko Suomessa äänesti yhteensä 29,6 pros. äänioikeutetuista eli 39 282 opiskelijaa.

Edellisissä edustajistovaaleissa kaksi vuotta sitten äänestysprosentti oli 28,4. Selvästi vilkkaimmin äänestettiin Turun yliopiston ylioppilaskunnassa (34,5%.) ja HYYssä (34,2%). Jyväskylässäkin opiskelijat äänestivät aktiivisimmin 30 vuoteen (27%)

ILMOITUS

SYL:n tietojen mukaan kokonaistulos vaikuttaa siltä, että vaaleissa tapahtui pientä poliittista siirtymää vasemmalle. Vasemmisto-opiskelijoiden ryhmä voitti seitsemän lisäpaikkaa, kun demarit ja keskusta pitivät paikkamääränsä samana. Puolueryhmistä surkeimmin vaalit menivät vihreiltä, jotka hävisi peräti 11 paikkaa. RKP:n opiskelijat menettivät viisi, kokoomusopiskelijat kolme ja KD-opiskelijat kaksi edustajistopaikkaa.

Prosentuaaliselta äänimäärältään suurin puolue maan ylioppilaskunnissa on nyt vasemmisto (8,9%annetuista äänistä), mutta paikkamäärältään suurin on kokoomus (39 paikkaa).

Sitoutumattomat lisäsivät yhteenlaskettua kannatustaan kolmen paikan verran. Lisäksi sitoutumattomissa tapahtui jonkin verran sisäistä liikehdintää: ainejärjestöt ja killat saivat 15 paikkaa lisää, kun taas osakunnat ja muut sitoutumattomat menettivät 12.

Yo-vaaleissa oli ehdolla 2 709 henkilöä, joista 1 657 ehdokasta oli ehdolla sitoutumattomissa ryhmissä ja 1 052 puoluepoliittisesti sitoutuneilla listoilla.

Koko maan äänisaaliit ja vertailu vuoden 2009 vaaleihin:

Sitoutumattomat ryhmät 65,2 pros.( 64,4%)

Vasemmisto 8,9 pros (7,3%)

Kokoomus 7,7 pros. (8,5%)

Vihreät 7,0 pros. ( 9,2%)

Keskusta 4,4 pros. (4,0%)

Sosialidemokraatit 3,6 pros. (3,0%)

Rkp 1,6 pros. (2,5%)

Kristilliset 0,9 pros. (0,8%)

Muut poliittiset ryhmät yhteensä 0,7 pros. (0,4%)

Paikkajako:

Sitoutumattomat ryhmät 305 paikkaa (+3)

Kokoomus 39 (-3)

Vasemmisto 37 (+7)

Vihreät 27 (-11)

Keskusta 22 (0)

Sosialidemokraatit 15 (0)

Rkp 12 (-5)

Kristillisdemokraatit 2 (-2)

Jyviva suurin Jyväskylässä

Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto Jyviva nousi Jyväskylän ylioppilaskunnan edustajiston suurimmaksi ryhmäksi nostamalla paikkamääränsä kuudesta seitsemään. Pahimman tappion kärsi Jyväskylässäkin vihreät, joiden paikkamäärä romahti yhdeksästä kolmeen. Huonosti kävi myös demariopiskelijoille, jotka menettivät seitsemästä paikastaan viisi.

Lisäpaikkoja JYY:n edustajiston saivat Jyvivan lisäksi myös epäpoliittiset opiskelijajärjestöt.

Ylioppilaskuntakohtaiset tarkemmat tulokset ovat SYL:n nettisivuilla