Lauri Hannus

Paperittomien terveydenhuoltoa vastustivat vain Perussuomalaisten ja Ruotsidemokraattien nuoret Nuorten Pohjoismaiden neuvostossa.

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto vaatii paperittomille sairauden- ja terveydenhuoltoa. Kööpenhaminassa kokoontunut Pohjoismaiden poliittisista nuorisojärjestöistä koostuva elin hyväksyi viikonvaihteessa Vasemmistonuorten asiasta tekemän aloitteen.

– Paperittomat ovat ihmisryhmä, joka elää varjoyhteiskunnassa, vaikka on keskuudessamme, Vasemmistonuorten puheenjohtaja Li Andersson sanoo.

Paperittomilta puuttuu käytännössä mahdollisuus käyttää julkista terveydenhuoltoa. Hoitoa voi hakea yksityisen terveydenhuollon piiristä, jolloin sen joutuu maksamaan.

Tarkkaa määrää on lopulta vaikea sanoa, koska kyse on ihmisistä, joita ei ole virallisesti olemassa.

– Se, että puuttuu oikeus terveydenhuoltoon, voi merkitä esimerkiksi sitä, että paperiton on pakotettu synnyttämään salaa tai että suhteellisen lievät sairaudet ja vammat kehittyvät vakaviksi, koska niitä ei hoideta alkuvaiheessa, Vasemmistonuoret perusteli aloitettaan.

– Paperittomana eläminen tarkoittaa äärimmillään hyväksikäytetyksi joutumista, vaikkapa työskentelyä harmailla työmarkkinoilla.

ILMOITUS

Perussuomalaisilta vastustusta

Paperittomat ovat esimerkiksi ihmisiä, jotka jäävät maahan, vaikka viisumin tai oleskeluluvan voimassaolo päättyy tai turvapaikkahakemukseen on annettu kielteinen vastaus. Joukossa on myös ihmiskaupan uhreja ja ihmisiä, jotka eivät ole koskaan olleet yhteydessä viranomaisiin.

Julkiseen terveydenhuoltoon hakeutuminen voi olla vaikeaa myös henkilöille, jotka eivät ole koskaan saaneetkaan dokumenttia henkilöllisyydestään.

Aloitteessa vedotaan Pohjoismaiden neuvoston ihmisoikeussitoumuksiin, joiden mukaan kaikilla ihmisillä oikeudellisesta statuksesta riippumatta on oikeus terveyteen ja hoivaan ollessaan sairas.

Esimerkiksi Ranskassa ja Espanjassa oikeus hoitoon on turvattu.

Vasemmistonuoret edellyttääkin eri Pohjoismaiden lainsäädäntökeinoin huolehtivan oikeuden terveydenhuoltoon toteutumisesta.

– Saimme aloitteen taakse laajalti myös liberaalit oikeistoryhmät, Andersson kiittää.

– Keskustelussa painotettiin sitä, että kyse on ihmisryhmästä, joka elää täysin oikeudettomassa tilassa ja vähintä, mitä heille voi tarjota on terveydenhuolto.

Aloitetta vastustivat vain Perussuomalaisten ja Ruotsidemokraattien edustajat. He perustelivat kantaansa sillä, että eivät halua laillistaa sellaisten ihmisten asemaa, jotka oleskelevat maassa rikollisesti.

Arviot määrästä vaihtelevat

Asia on pinnalla niin Norjassa, Tanskassa, Ruotsissa kuin Suomessa, jossa äskettäin avattiin vapaaehtoisvoimin toimiva paperittomien terveysklinikka.

– Kaikissa näissä maissa tilanne on aika lailla samanlainen, Andersson arvioi.

– Ruotsissa esimerkiksi synnytys maksaa noin 3 000 euroa. Summa tekee paperittomille mahdottomaksi hakeutua synnyttämään sairaalaan.

Ruotsissa ovatkin erityisesti lääketieteen opiskelijat kampanjoineet paperittomien terveydenhuollon puolesta. Heidän perustelunsa liittyvät lääkärin etiikkaan.

– He ovat painottaneet sitä, että nykyinen järjestelmä tekee mahdottomaksi paperittomien hakeutumisen lääkäriin ennen kuin ovat kuoleman kielissä.

Andersson on tavannut paperittomia ihmisiä Helsingissä.

– Tarkkaa määrää on lopulta vaikea sanoa, koska kyse on ihmisistä, joita ei ole virallisesti olemassa. Vasta viime aikoina on ylipäätään havahduttu siihen, että laiton siirtolaisuus koskee myös Suomea, hän sanoo.

Arviot Suomessa olevien paperittomien ihmisten määrästä vaihtelevat poliisin parista tuhannesta 10 000:een. Ruotsissa arviot vaihtelevat 10 000:n ja 50 000:n välillä.

Aloitteella painoarvoa asialle

Nuorten Pohjoismaiden neuvosto (UNR) on Pohjoismaiden poliittisten nuorisojärjestöjen yhteistyöfoorumi. UNR antaa nuorille mahdollisuuden esitellä aloitteitaan Pohjoismaiden neuvostossa.

UNR:n aloite ei ole velvoittava, mutta se viedään Pohjoismaiden neuvoston valiokuntakäsittelyyn, jossa sitä esitetään vietäväksi eteenpäin kansallisissa parlamenteissa.

– Aloite antaa painoarvoa asialle, Andersson sanoo.

– Ainakin Vasemmistonuorten ja vasemmistoliiton tulee nostaa tämä aloite agendalle.

Myös toinen, ILO:n alkuperäiskansojen oikeuksia koskevan sopimuksen ratifioimista koskeva Vasemmistonuorten aloite hyväksyttiin. Aloite ulkomaalaisten marjanpoimijoiden oikeuksista sen sijaan jäi hyväksymättä.