Vasemmistonaiset pelkää, että valmisteilla oleva kuntauudistus unohtaa muut paitsi keski-ikäiset terveet miehet.

– Jos asioista ovat päättämässä vain terveet, keski-ikäiset ja keski-luokkaiset miehet, on vaarana, ettei tulla loppuun asti ajatelleeksi, millaisia vaikutuksia kunnan ja palveluiden uudelleenjärjestelyillä on vaikka köyhälle yksinhuoltajaäidille tai ikääntyneen läheisen omaishoitajalle, Vasemmistonaisten puheenjohtaja Saila Ruuth sanoo.

Työntekijät mukaan

Vasemmistonaiset vaatii kuntauudistusta arvioitavaksi sekä sen sukupuolivaikutusten että kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksien näkökulmasta.

Hallitus valmistelee kuntaministeri Henna Virkkusen (kok.) johdolla kuntauudistusta, jolla pienennetään kuntien lukumäärää, jotta kunnilla on varaa järjestää lakisääteiset palvelut.

Vasemmistonaiset ennustaakin, että kuntauudistus tuo useita uusia kuntaliitoksia sekä palveluiden uudelleenjärjestelyjä.

ILMOITUS

– Näissä muutoksissa on heti suunnitteluvaiheesta lähtien oltava mukana niin kunnan työntekijöiden kuin kunnan luottamushenkilöidenkin kattava edustus, järjestö vaatii.

– Suurten muutosten valmistelua ei saa piilottaa pelkistä virkamiehistä ja johtavista luottamushenkilöistä koottaviin ryhmiin.

Yksinhuoltajankin kyettävä vaikuttamaan

Vasemmistonaiset muistuttaa lisäksi kuntademokratiasta.

– Kuntien on muutosten myllerryksessä huolehdittava myös siitä, että oman kuntansa asioista kiinnostuneet, tavalliset ihmiset pystyvät osallistumaan kunnalliseen päätöksentekoon, se toteaa.

Järjestö arvioi, että monissa kunnissa lautakuntia yhdistellään superlautakunniksi, joissa käsitellään esimerkiksi laidasta laitaan kaikki sosiaali- ja terveystoimen asiat. Myös kaupunginhallituksen jäsenyys on puolipäivätyön veroinen luottamustoimi.

– Myös sillä yksinhuoltajalla tai omaishoitajalla on oltava aito mahdollisuus ottaa osaa kunnalliseen päätöksentekoon, Ruuth vaatii.

Vasemmistonaiset haluaakin laajaa ideointia uusista keinoista, joilla voidaan vahvistaa kuntademokratiaa ja osallistumismahdollisuuksia. Järjestön mukaan työelämän vaatimusten lisääntyessä entistä useammin etenkin naiset kokevat, että kuntapolitiikka on liian raskas harrastus.

Valtaa jo siirretty pois

Ruuth edellyttää, että kuntia ohjeistetaan selvittämään ja ottamaan huomioon tehtävien muutosten vaikutukset niin erilaisten kuntalaisten arkeen kuin heidän vaikutusmahdollisuuksiinsakin.

– Lähtökohtana on oltava se, että kunnat tuottavat itse kuntalaisten tarvitsemat palvelut, jolloin myös demokraattisissa vaaleissa valitut kuntalaiset saavat vallan ja vastaavasti kantavat vastuun palveluiden tuottamisesta, Ruuth huomauttaa.

Vasemmistonaiset toteaa, että valtaa on jo otettu pois kuntalaisilta, kun palveluita on siirretty jos erilaisille kuntayhtymille, liikelaitoksille ja yksityisille yrityksille.

– Kuntayhtymiin ja liikelaitoksiin ei valita edustajia demokraattisilla vaaleilla. Yhtiöittämiset ja yksityistämiset ovat myös johtaneet lähes poikkeuksetta työntekijöiden aseman heikkenemiseen.