Keskipohjolan halki kehitetään itä–länsi-suuntaista kuljetuskäytävää, joka tarjoaa ympäristöystävällisen ja kustannustehokkaan vaihtoehdon kuljetusalan toimijoille.

Teollisuus ja muu elinkeinoelämä ovat riippuvaisia hyvin toimivista liikenneyhteyksistä niin Keskipohjolassa kuin koko Itämeren alueella. Vientiteollisuus tarvitsee tehokkaita kuljetusratkaisuja toimiakseen kansainvälisillä markkinoilla Euroopassa ja alati kasvavilla Baltian markkina-alueilla.

Pohjoisen Euroopan kuljetusreitit ovat ylikuormittuneet. Jatkuvasti kasvavat kuljetusmäärät maanteillä vaikeuttavat nykyistä tilannetta aiheuttaen ruuhkia, saasteita ja pitkiä kuljetusaikoja, ja niiden myötä kuljetusten myöhästymisiä ja korkeita kustannuksia.

Tavara pyöriltä kiskoille

Kuljetusverkkojen tehokkuutta pyritään Keskipohjolassa parantamaan rajat ylittävän yhteistyön avulla. Keskipohjolan kuljetuskäytävällä pyritään edistämään vähäpäästöisempiä kuljetusratkaisuja muun muassa kuljetusten siirtämisellä maanteiltä rautateille.

ILMOITUS

Kaikkiaan 22 osapuolta Keskipohjolan alueelta, Ruotsista, Suomesta ja Norjasta on mukana hankkeessa, jolla pyritään luomaan kestävän kehityksen mukaista, ympäristöystävällistä kuljetuskäytävää halki Pohjoismaiden.

Hankkeessa on mukana muun muassa liikenneviranomaisia, maakuntaliittoja Suomesta sekä vastaavia aluekehittäjiä Ruotsista ja Norjasta, kuntia ja kaupunkeja kaikista maista, Keski-Ruotsin yliopisto sekä Keskipohjolakomitea.

Uusi laivayhteys Kaskisista

Hankkeen yhteydessä Suomen puolella selvitetään Kaskisissa uuden rahtilaivayhteyden mahdollisuuksia Kaskisen ja Sundsvallin välille. Myös Kaskinen–Seinäjoki-radan tulevaisuus on hankkeen toteutumisen kannalta olennaisen tärkeä.

Seinäjoella suunnitellaan uutta logistiikkakeskusaluetta ja samoin kehitetään kuljetuskäytävän varrella olevien logistiikkakeskusten yhteistyötä.

Maantiekuljetusten osalta Keskipohjolan käytävän pullonkaula on Valtatie 18:n puuttuva osuus, ”Multian oikaisu” Multian ja Ähtärin välillä. Itärajalla kehittämishankkeena on Parikkala–Syväoron rajanylityspaikan kansainvälistäminen.