LEHTIKUVA

Suomalaisten pörssiyhtiöiden 900 johtotehtävissä työskentelevistä naisia on 26.

– Lohduton tulos. Naisia ei ole käytännössä lainkaan liiketoimintojen johdossa suomalaisissa pörssiyhtiöissä. Liiketoimintojen vetäjänä perusteollisuudessakin vain yhteensä kolme naista.

Keskuskauppakamarin naisjohtajuutta kartoittanut selvitys on varatoimitusjohtaja Leena Linnainmaalle korutonta kertomaa.

Ja lisää tulee:

Suomalaisyritysten johtoryhmissä ei ole ainuttakaan naista linjajohtajana, kun on kyse energia-, päivittäistavara-, tietoliikennepalvelu- tai yhdyskuntapalvelusektoreilla toimivista pörssiyrityksistä. Liiketoimintojen vetäjien joukosta löytyy kaikkiaan kolme naista perusteollisuutta edustavista yhtiöistä.

Tiedot ilmenevät K3:n kaikki suomalaiset pörssiyhtiöt kattaneesta selvityksestä.

Naiset hoitavat korkeintaan tukitoimintoja

Listayhtiöiden johtoryhmissä työskentelee kaikkiaan 900 henkilöä. Naisia heistä on 146 eli 16 prosenttia. Silti 26 naisella on vastuullaan jokin liiketoiminnan alue. Johtoryhmässä oleva nainen vastaa yleensä tukitoiminnoista henkilöstö-, viestintä-, lakiasiain- tai talousjohtajana. Käytännössä miehet johtavat liiketoimintoja, naiset päätyvät hoitamaan tukitoimintoja.

ILMOITUS

Suomalaisissa pörssiyhtiöissä ei ole ainuttakaan naistoimitusjohtajaa, eikä sellaista ole näillä näkymin odotettavissakaan.

– Toive siitä, että ajan myötä tilanne muuttuu itsestään, on perusteeton, sillä edistystä ei ole tapahtunut. Mikäli naisia ei nosteta linjajohtoon, heitä ei jatkossakaan ole odotettavissa toimitusjohtajatehtäviin, korostaa Linnainmaa.

Käytännön mentorit puuttuvat

Naisten heikon aseman taustalla vaikuttavat perinteet, asenteet, stereotypiat, koulutusvalinnat, naisten liiallinen itsekriittisyys, puutteet omassa aktiivisuudessa sekä vaikeudet sovittaa työ- ja yksityiselämää yhteen. Myös naisten verkottuminen on vähäistä ja esikuvat ja käytännön mentorit puuttuvat.

– Tilanteeseen on puututtava monella tavalla. Tärkeimpiä näistä ovat tasa-arvosuunnittelun kehittäminen, EVAn suositusten toteuttaminen sekä avoimuuden lisääminen. K3 käynnistää ensi vuonna naisjohtajille mentorointiohjelman, sanoo lakimies Anne Horttanainen.

Linnainmaa ei piittaa kiintiöistä

Kansainvälisesti vertaillen Suomi on kärkikaartia naisten hallituspaikkojen osalta, mutta häntäpäässä linjajohdosta vastaavien naisten määrässä. Suurten suomalaisten pörssiyhtiöiden hallituksissa naisia on jo 26 prosenttia ja pienissä pörssiyhtiöissä 12 prosenttia.

Naisten hallituskiintiöitä ei Linnainmaan mielestä tarvita. Niitä on viimeksi väläyttänyt tasa-arvoministeri Paavo Arhinmäki.

– Ongelmat eivät ole siellä, ja kiintiöt rasittaisivat käytännössä lähinnä pieniä listayhtiöitä. Elinkeinoelämä on itsesääntelyllä pystynyt hienosti vastaamaan haasteeseen. Kysymys on nyt siitä, miten saadaan lisää päteviä naisia linjajohtoon, toteaa Linnainmaa.

K3:n tutkimuksen tiedot kerättiin hallitusten osalta kesällä 2011 ja johtoryhmien osalta syyskuussa. Selvitys kattaa Suomen 124 pörssiyhtiötä, niiden toimitusjohtajat, 791 hallitusten jäsentä ja 900 johtoryhmän jäsentä.