Suomen Lääkäriliitto haluaa paperittomat maahanmuuttajat terveydenhuollon piiriin. Hoito tulisi järjestää jo siksikin, että ihmisillä tulee olla tasaveroinen mahdollisuus terveydenhoitoon. Lisäksi tarttuvien tautien hoitamatta jättäminen olisi terveysriski myös yhteiskunnalle.

Lääkäriliiton toiminnanjohtajan Heikki Pälveen mukaan hoitotarve ei ole erityisen suurta ja hoito on halpaa.

– Kysymys ei ole rahasta, Pälve painottaa.

Käytäntö muissa Pohjoismaissa on osoittanut hoidon olevan kustannuksiltaan hyvin halpaa.

Lääkäriliitto muistuttaa, että lääkärinetiikan ydintä on ihmisten tasaveroinen mahdollisuus terveydenhoitoon rotuun, uskontoon, poliittiseen mielipiteeseen tai yhteiskunnalliseen asemaan katsomatta.

ILMOITUS

Liitto haluaa nostaa paperittomien terveydenhuollon keskusteluun myös muun maailman tilanteen vuoksi, sillä Maailman Lääkäriliitto kiinnitti asiaan huomiota yleiskokouksessaan lokakuussa 2010. Muualta tiedetään ikäviä tapauksia, joissa lääkäri on pakotettu kyseenalaisiin toimiin ja tekemään tutkimus- tai hoitotoimenpiteitä, jotka eivät perustu lääketieteellisiin syihin.

Suomessa on ollut tiettävästi yksi tapaus, jossa viranomainen pyysi maasta karkotettavan rauhoittamiseksi lääkäriä paikalle antamaan rauhoittavaa lääkitystä.

Lääkäriliiton hallitus hyväksyi kannanoton 16. syyskuuta. Tiistaina 27. syyskuuta liiton eettinen neuvottelukunta järjesti lääkäreille seminaarin Suomessa oleskelevien paperittomien terveydenhuollosta.