Jarmo Lintunen

Vuokraturvan arvion mukaan on 50 prosentin todennäköisyys sille, että asuntojen hinnat putoavat Suomessa 10–20 prosenttia seuraavan vuoden aikana. Vuokraturva on asuntosijoittamisen ja vuokravälityksen asiantuntija.

Vaihtoehtoisena mahdollisuutena Vuokraturva esittää, että korkojen poikkeuksellisen matala taso pystyy ehkäisemään asuntojen hintojen tuntuvaa laskua, jolloin hinnat laskevat maltillisemmin tai säilyvät nykytasolla. Asuntojen hintojen nousu ei vaikuta seuraavan vuoden aikana todennäköiseltä.

Ainoastaan inflaation karkaaminen on tekijä, joka voisi johtaa asuntojen nimellishintojen selvään nousuun. Asuntojen reaalihinnat eivät välttämättä kuitenkaan nousisi silloinkaan.

Suurin uhka asuntojen hinnoille on luottolama, joka voisi toteutuessaan johtaa hetkelliseen asuntojen hintojen romahtamiseen. Luottolaman todennäköisyys on kuitenkin onneksi edelleen pieni.

Toteutuvasta skenaariosta riippumatta on selvää, että asuntojen hintojen kehityksessä on joka tapauksessa suuria alueellisia eroja.

Asuntopula nostaa vuokria

Asuntokaupan ja asuntojen vuokramarkkinoiden tunnelmat ovat lähes täysin päinvastaiset. Talouden epävarmuudesta ja lainaehtojen tiukentumisesta kärsivä asuntokauppa on kääntynyt asuntojen ylitarjonnaksi, kun taas vuokramarkkinoilla kärsitään asuntopulasta ja ylikysynnästä.

Vapaarahoitteiset vuokrat nousivat Tilastokeskuksen mukaan huhti-kesäkuussa pääkaupunkiseudulla kaksi kertaa muuta maata nopeammin. Vuokrien vuosinousu oli koko maassa 2,4 prosenttia, pääkaupunkiseudulla 3,6 prosenttia. Muun maan lukema oli 1,8 prosenttia.