Nurmeksen elokuvajuhlat

Perjantaista sunnuntaihin kestävän festivaalin teema on ”rajapintoja”.

Hyvärilän nuorisokeskuksessa on syksystä 2007 lähtien järjestetty elokuvaleirejä. Näiden myötä tapahtuman toteuttajat eli työryhmä näyttelijä-ohjaaja Kai Lehtinen, näyttelijä Heikki Rantanen, tuottaja Jarmo Korhonen sekä nuorisokeskuksen tj Jukka Kuhanen saivat idean elokuvafestivaalin toteuttamisesta Nurmeksessa. Leiritoiminnan myötä syntynyt yhteinen kokemus ja näkemys tapahtuman luonteesta ilmenee vahvana oppilaitosyhteistyönä sekä yhteistyökuviona venäläisten alan oppilaitostoimijoiden kanssa. Nurmeksen elokuvajuhlat järjestetään nyt toista kertaa 2.–4. syyskuuta.

Tapahtuman vastaavan tuottajan, Jukka Kuhasen, mukaan yleisöpalaute ensimmäisistä Nurmeksen elokuvajuhlista on ollut myönteistä ja jatkoon kannustavaa:

– Elokuvien tarjontaan laajalla skaalalla ja tapaan tuoda elokuva kansan keskelle yhdessä alan ammattilaisten kanssa oltiin enemmän kuin tyytyväisiä. Kehittämistoiveet olivat lähinnä jossain määrin tapahtumapaikkojen tiivistämisen suuntaan ja näitä toiveita on otettu huomioon tämänvuotista tapahtumaa suunniteltaessa. Ajankohtaa on nyt viikolla aikaistettu, mutta tästä ei juurikaan käytännössä sitä enää voida aikaistaa.

Festivaali on itsessäänjo erään-lainen taiteellinen performanssi.

Taiteellinen performanssi

Julkisen rahoituksen suhteen Nurmeksen elokuvajuhlien järjestäjät etenkin viime vuoden kokemusten pohjalta joutuivat pettymään, sillä kaikkiin haettuihin festivaalitukiin tai apurahoihin tuli kielteiset rahoituspäätökset tämän vuoden tapahtuman osalta. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton tulevaisuusrahasto ymmärsi tapahtuman arvon ja merkityksen lähtien osarahoittajaksi.

– Tulevaisuutta ajatellen meille on kiistatta tärkein kysymys se, että saamme julkisilta, elokuvafestivaaleja rahoittavilta tahoilta rahoitusta tämän elokuva-alan ammattilaisten sisältä syntyneen tapahtuman tuottamiseksi. Tämä festivaali on itsessään jo eräänlainen taiteellinen performanssi, jolla on oma käsikirjoituksensa ja viestinsä kokijoilleen ja sitä kautta ainutlaatuinen kokemus.

ILMOITUS

Erilaisuus rajapintana

Nurmeksen elokuvajuhlien tämän vuoden teema on ”rajapintoja”. Kuhanen tarkentaa, että kyseessä on rajan käsittely niin maantieteellisenä kuin erilaisuutta kuvaavana tekijänä.

Ohjelmistoon Kai Lehtinen on koonnut yhdessä Heikki Rantasen kanssa kokonaisuuden, joka tarkastelee aihetta monipuolisesti molemmista näkökulmista katsoen. Se tarkoittaa suomalaista elokuvaa ja Pohjois-Karjalaa ilmiönä ja yhtälönä, rajan takaista Karjalaa suomalaisin silmin katsottuna, venäläisen tulevaisuuden elokuvan tekijöiden näkemystä elokuvaa kohtaan, erilaisuuden kohtaamista ja kuvaamista elokuvan keinoin sekä siihen liittyvin temaattisin keskusteluin.

Perjantaina 2.9. ilmestyneessä Kansan Uutisten Viikkolehden elokuvaliitteessä käsitellään laajasti kotimaista elokuvaa.