Pekka Sipola

Työuupumus ennustaa terveyden ja työkyvyn heikkenemistä pitkällä aikavälillä. Metsäteollisuudessa työntekijät kokevat enemmän työuupumusta kuin toimihenkilöt, kertoo Salla Toppinen-Tannerin tuore väitöskirja.

– Työuupumus on moniulotteinen, pitkäkestoinen, työhön liittyvä oireyhtymä. Oireista ensimmäinen on uupumus, joten siihen tulisi kiinnittää huomio, kun suunnitellaan työuupumusta ehkäiseviä toimia.

Kolmisen prosenttia tutkimukseen vastanneista koki työuupumusta, jossa uupumusta, kyynistyneisyyttä ja ammatillisen itsetunnon heikentymistä esiintyy vähintään viikoittain. Oireet etenivät samalla tavalla sekä työntekijöillä että toimihenkilöillä.

– Työn ja työyhteisön piirteistä työn arvostuksen puute, aikapaine, työroolin epäselvyys ja työyhteisön ristiriidat olivat yhteydessä työuupumukseen.

Toppinen-Tannerin mukaan metsäteollisuuden toimihenkilöiden ja työntekijöiden työoloissa on eroja, jotka pitäisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan työn kehittämistä työuupumuksen ehkäisemiseksi.

ILMOITUS

Työuupumus on usein pysyvää

Toppinen-Tannerin mukaan työuupumus on usein luonteeltaan pysyvää. Hänen tutkimuksensa osoitti, että uupumus selitti myöhempää uupumusta jopa kahdeksan vuoden jälkeen.

– Työn stressitekijöillä oli vähäisempi yhteys myöhempään työuupumukseen.

Toppinen-Tanner keskittyi tutkimaan työuupumuksen kehittymistä kokonaisuutena: oireyhtymän rakennetta ja kehittymistä, sitä ennustavia työoloja sekä työuupumuksen seurauksia terveydelle ja työkyvylle.

Pitkään jatkuneen uupumuksen seurauksina olivat tutkimusten mukaan usein sairaudet, sairaala tai ennenaikainen eläke.

Toppinen-Tannerin havaitsi, että uupumus ja kyynistyneisyys lisäsivät tulevien sairaalajaksojen riskiä. Tällöin sairaalahoitoon veivät yleensä mielenterveysongelmat tai sydän- ja verisuonisairaudet.

Kyynistyneisyys nivoutui mielenterveys-, tuki- ja liikuntaelin- ja ruoansulatuselimistön sairauksiin, ammatillisen itsetunnon heikkeneminen taas mielenterveys- ja tuki- ja liikuntaelinsairauksiin.

– Työuupumus ennusti usein myös poissaolojen lisääntymistä ja työkyvyttömyyseläkkeitä.

Kuva: Pekka Sipola