Amnesty Internationalin Suomen osasto, Suomen Romanifoorumi, Suomen Romanitaiteilijoiden Verkosto, Vapaa liikkuvuus -verkosto, Vasemmistonuoret sekä Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto eivät hyväksy Helsingin kaupungin aloittamaa kampanjaa Itä-Euroopan romanien leiripaikkojen häätämiseksi

Kaupungin olisi järjestöjen mielestä etsittävä kehittäviä ja realistisia ratkaisuja romanivähemmistön aseman parantamiseksi. Allekirjoittaneiden järjestöjen mielestä on ongelmallista, että kaupunginvaltuusto eikä kaupunginhallitus ole tehnyt selkeää linjausta siitä, pitäisikö romanien tilannetta lähestyä ihmisoikeusnäkökulmasta nykyisen turvallisuusnäkökulman sijaan.

Poliisi on tyhjentänyt Helsingin kaupungin nimenomaisesta pyynnöstä useita romanien leiripaikkoja Kalasataman alueella.

Häätöjen seurauksena syrjityn vähemmistön elämää vaikeutetaan entisestään. Häädöillä on haitallisia seurauksia romanien terveydelle ja turvallisuudelle. Leireissä oleskelee myös vanhuksia ja vakavasti sairaita ihmisiä, joiden kannalta jatkuva epävarmuus on erityisen kohtalokasta. Toiminta on myös hyödytöntä, koska se johtaa ainoastaan romanien siirtymiseen seuraavaan paikkaan kaupungin alueella.

Järjestöt eivät usko romanisiirtolaisten leirien hajottamisen karkottavan romaneita pois Suomesta, koska he ovat täällä ansaitsemassa perheilleen elantoa, jota lähtömaissa ei ole tarjolla. EU:n vapaan liikkumisen ja syrjimättömyyden jäsenmaiden kansalaisille takaavat direktiivit ovat vaarassa tulla rikotuiksi toimenpiteissä, jossa ihmisten perusoikeuksia ja ihmisarvoa ei kunnioiteta.

Köyhyys ei ole rikos eikä köyhiä voi kohdella kuin roskia, jotka täytyy siivota pois, korostavat järjestöt.