SAK:n edustajakokous käveli järjestön hallituksen yli käsitellessään alkavan viisivuotiskauden tavoiteohjelmaa.

Kokous ei hyväksynyt ohjelmaluonnoksessa esille ollutta aluetoimistojen määrän supistamisesta seitsemään. Keskusjärjestön hallitus oli keväällä päättänyt lakkauttaa kuusi aluetoimistoa. Aluetoimitsijaa ei päätöksen toteutuessa olisi enää ollut muun muassa Rovaniemellä ja Porissa. Supistukset olisi toteutettu niin sanotun luonnollisen poistuman tietä ilman irtisanomisia.

Varsinkin Lapissa aluetoimiston lopettamista on arvosteltu voimakkaasti ja sen säilymisen puolesta syntyi puoluerajat ylittänyt joukkoliike.

Hallituksen päätöstä arvosteltiin useissa puheenvuoroissa ja edustajakokous päätti äänestäen, että SAK:n aluetoiminta muodostuu jatkossa viidestä toiminta-alueesta ja 13 aluetoimistosta henkilökuntineen.

Monia muutoksia ohjelmaan

Vilkkaasti keskustellut edustajakokous teki useita muutoksia Oma työ, yhteiset oikeudet -tavoiteohjelmaluonnokseen. Suurin osa muutoksista oli täsmennyksiä ja täydennyksiä.

Muut äänestykset koskivat tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämistä työpaikoilla, veropolitiikkaa välillisen verotuksen osalta, Itämeren alueelle kaavailtuja tiukennuksia laivojen rikkipäästöihin, ja jäseneksi liittymistä helpottavaa niin sanottua ay-porstuaa.

Äänestyksen jälkeen tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta työpaikoilla käsittelevää kohtaa täsmennettiin siten, että syrjinnän eri muodot tuotiin selkeämmin esiin. Laivojen rikkipäästöjen tiukentamista koskevaa kohtaa muotoiltiin niin, että tarve Itämeren suojeluun huomioidaan.