Suomen perustuslaki edellyttää sisäministeriön lainsäädäntöjohtaja Marko Viitasen mukaan ns. symmetrisen tasa-arvon lisäksi myös tosiasiallisen tasa-arvon toteutumista. Viitanen ottaa asiaan kantaa sisäasiainministeriön verkkosivuilla julkaistussa blogikirjoituksessa.

Perustuslain esitöiden mukaan lainsäädännölle on ominaista eri ihmisten kohteleminen eri tavoin tosiasiallisen tasa-arvon saavuttamiseksi, eikä yhdenvertaisuussäännös sinänsä estä niin sanottua positiivista erityiskohtelua.

– Jokaisen lienee helppo ymmärtää, ettei yleinen ja yhtäläinen äänioikeus voi toteutua pelkän muodollisen tai symmetrisen tasa-arvon turvin. Tarvitaan erityistoimenpiteitä, joihin tässä asiassa kuuluu erityisten kuljetus- ja avustajapalveluiden järjestäminen, ja muut äänestämisen helpottamiseksi toteutetut järjestelyt, Viitanen toteaa.

Viitasen mukaan ajallemme tyypillistä on, että jos erityistoimenpiteitä kohdistetaan etnisiin vähemmistöryhmiin, monien ihmisten patoumat alkavat purkautua primitiivisellä tavalla. Ajassa liikkuu valtava määrä kaupunkilegendoja ja suoranasta vihapropagandaa, jossa uskotellaan erilaisten etnisten vähemmistöjen nauttivan etnisen alkuperänsä perusteella muhkeita etuisuuksia. Tosiasiassa etnisen alkuperän perusteella annettavia etuisuuksia ei Suomessa juurikaan taida olla.

Viitasen mukaan yhdenvertaisuus, syrjintäkielto ja integraatio muodostavat perustuslaillisen kolmiyhteyden, joka ohjaa vankasti julkisen vallan toimia perus- ja ihmisoikeuksien turvaamisessa.