Asukasjärjestö vaatii hallitusneuvottelijoita ratkaisemaan suhtautumisensa eduskunnan jo vuonna 1990 esittämään ponteen, jolla hallitusta on velvoitettu esittelemään asukkaiden oikeudet turvaavan lain eduskunnan päätettäväksi.

Vaatimus on jätetty toistaiseksi huomioimatta kaikissa hallituksissa, mutta se on edelleen voimassa.

Suomen Asumisoikeusasukkaat ry kysyy, onko Kataisen hallitus ensimmäinen, joka ottaa vakavasti eduskunnan ja asukkaiden, oikeusministeriön, kirjanpitolautakunnan, perustuslakivaliokunnan ja korkeiden oikeusoppineiden tahdon?

Kyse on sadan tuhannen suomalaisen asumisoikeusasukkaan asumisen oikeudesta ja välimuodoksi tarkoitetun hallintamallin rakentamisesta vuokra- ja omistusmallien väliin. Eduskunnan ponnen sivuuttamisella on suotu ulkopuolisille rakennuttajayhtiöille mahdollisuus rahastaa kaksikymmentä vuotta asukkaita ja riistää heiltä vuoden1990-lain yleisperusteluissa luvattu asema kohteita omistavissa yhteisöissä.

Pysyviksi luvatuista asunnoista on jo suurin osa muuttanut pois huomattuaan tulleensa petetyiksi ja jääneensä vain vuokralaisiksi, joiden pääomasijoitus ei ole antanut mitään mahdollisuutta vaikuttaa kohteen tärkeimpiin talousasioihin.

Asukkaiden etujärjestö Suomen Asumisoikeusasukkaat ry valmistelee tästä parhaillaan valitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen.