SAK:n vasemmistoryhmä on vedonnut Vasemmistoliiton puheenjohtajaan, hallitusneuvottelijoihin ja koko eduskuntaryhmään Vasemmistoliiton hallitukseen menon puolesta.

Vasemmistoryhmä pitää tärkeänä, että puolue pyrkii hallitukseen eikä rakenna sille tarpeettomia esteitä.

Ryhmä painottaa, että tulevalla hallituskaudella ratkaistaan isoja työelämän asioita. Työttömyysturvajärjestelmä uudistetaan, sovitaan työeläkkeistä ja niiden rahoituksesta sekä etsitään keinot harmaan talouden torjuntaan.

– Vasemmistoliiton työelämän tuntemusta tarvitaan hallituksessa. Kolmanneksi suurimmaksi oppositiopuolueeksi jäänti ei tarjoa vaikutusmahdollisuuksia, ryhmä toteaa.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet seuraavat SAK:n vasemmistoryhmän jäsenet: Matti Huutola, SAK, Kaarlo Julkunen, PAM, Teija Asara-Laaksonen, JHL, Juhani Koivunen, AKT, Sauli Kovanen, Paperiliitto, Veli-Matti Kuntonen, SEL, Jyrki Alapartanen, Puuliitto, Matti Mäkelä, Metalliliitto, Hannu Siltala, TEAM, Raimo Nieminen, Metalliliitto.

SAK:n vasemmistoryhmään kuulumattomat Rakennusliiton puheenjohtaja Matti Harjuniemi ja toinen puheenjohtaja Kyösti Suokas ilmoittivat sunnuntaina pitävänsä tärkeänä, että Vasemmistoliitto on mukana seuraavassa hallituksessa.