Asumisen Hinta Alas (AHA) ry:n hallitusohjelmalle esittämien vaatimusten joukossa on vaatimus asuntolainakorkojen verovähennysoikeuden säilyttämisestä jo tehdyillä lainasopimuksilla. Lisäksi AHA edellyttää, että vähennysoikeus annetaan yhdenvertaisuuden vuoksi myös korkoja vuokrissa ja vastikkeissa maksaville vuokralaisille ja asumisoikeusasukkaille.

Jokaisen subjektiivista oikeutta asuntoon ajava AHA edellyttää myös, että valtion lainoittamien asuntojen tuotanto säädetään tarvetta vastaavaksi. Tarvetta selvitettäessä on kuultava asunnon tarvitsijoita.

Kysynnän kasvua ja ARA:n suositukset ylittäviä remonttivarauksia tai ulkopuolisten kohteiden hankintoja ei valtion lainoittamissa taloissa saa käyttää perusteena asumisenkulujen korottamiselle.

Vuokra- ja asumisoikeustalon tullessa myyntiin tulee asukkaiden asumisoikeusyhdistyksellä olla etuosto-oikeus, edellyttää AHA. Järjestön mielestä asumisen korkea hinta ja pitkällä aikavälillä asumisen hallintamuodot selittävät suurelta osin ihmisten eriarvoisuuden lisääntymisen.