Tilaajalautakunta, jolle Tampereella kuuluun muun muassa psykiatriset palvelut, ei keskiviikkona ottanut suoraan kantaa Kaivannon sairaalaan, vaikka puheenvuoroissa sitä puollettiinkin.

Tampereen kaupungin terveyttä ja toimintakykyä edistävien palvelujen lautakunta käsitteli keskiviikkoiltana Psykiatrian tulevaisuus -hankkeeseen liittyvää Kuntamaisema Oy:n raporttia ja siihen liittyviä suosituksia, joista Pirkanmaan sairaanhoitopiiri odottaa kaupungin lausuntoa.

Pitkän keskustelun jälkeen lautakunta päätyi yksimielisesti esittämään Tampereen kaupunginhallitukselle, ettei Kaivannon sairaalan lopettamiseen oteta kantaa.

Lautakunta toteaa, että psykiatristen potilaiden tahdonvastainen hoito hankitaan edelleen ostopalveluna sairaanhoitopiiriltä. Jos Kaivannon sairaala lopetetaan, lautakunta esittää, että sairaanhoitopiiri järjestää vähintään vastaavantasoiset erikoissairaanhoidon palvelut muulla tavoin ja samoilla kustannuksilla kuin nykyisin Kaivannon sairaalassa.

Avopalvelut kuntoon ensin

Lautakunnassa kaupunginhallituksen edustajana istunut Vasemmistoliiton valtuutettu Mikko Aaltonen kertoo, että Kaivanto-kannasta pidättyminen ei tarkoittanut sairaalan lakkauttamisen hiljaista hyväksymistä vaan päinvastoin.

– Lautakunnan jäsenet olivat vahvasti sitä mieltä, ettei Kaivantoa pidä lakkauttaa. Lupasin heille viedä tämän viestin kaupunginhallituksen tietoon, Aaltonen kertoo.

ILMOITUS

– Mielestäni avohoidon palvelut tulee varmistaa ennen kuin laitospaikoista luopumista voidaan harkita, olivatpa luovuttavat paikat sitten Kaivannosta tai muualta, Aaltonen sanoo.

Hän korostaa, että Kaivannon toiminta on ollut kustannustehokasta ja laadukasta, minkä vuoksi sairaalan paikoille on kysyntää.

– Kaivannosta luopuminen tarkoittaisi ymmärtääkseni rakennushankkeita ja lisäkustannuksia muualla.

Syy siihen, että päätöksessä ei otettu suoraan kantaa Kaivannon säilymiseen johtuu Aaltosen mukaan siitä, että lautakunta tilaa palveluita eikä päätä missä niitä tuotetaan.

Akuuttihoito Taysiin

Kuntamaisema Oy:n raportissa painotetaan avohoidon kehittämistä nykyistä enemmän ja laitoshoidon vähentämistä. Hankkeen väliraportissa esitetään, että psykiatrinen osasto ja tehostetun avohoidon yksikkö sijoitettaisiin Valkeakosken aluesairaalaan. Muu toiminta keskitettäisiin Pitkäniemen sairaalaan ja Kaivannon sairaala lakkautettaisiin.

Tampere on ostanut viime vuosina Kaivannon sairaalasta päihdepsykiatrisia palveluja ja pitkäaikaista sairaalahoitoa potilaille, joiden kuntoutusmahdollisuudet ovat vähäiset.

Lautakunta kannattaa raportissa esitettyä avohoitoon painottamista ja toteaa, että Tampere on toteuttanut suuren osan suosituksista. Kehittämisen tarvetta on etenkin akuuttihoidossa ja kotihoidossa.

Lautakunta toivoo psykiatrisen akuuttihoidon sijoittamista Tampereen yliopistollisen sairaalan kantasairaalan yhteyteen. Muun psykiatrisen sairaalahoidon sijaintipaikkaan se ei ota kantaa.