Vasemmistonaisten mukaan oikeudenmukainen progressiivinen verotus tasaa tuloeroja ja tukee myös sukupuolten välistä tasa-arvoa. Siksi Vasemmistonaisten mielestä kaikkia tuloja eli pääoma-, palkka-, eläke- ja tukituloja pitää alkaa verottaa saman progressiivisen asteikon mukaan.

Suomen nykyinen verojärjestelmä suosii pääomatuloja palkka- ja tukitulojen kustannuksella. Mitä suurempien pääomatulojen saajista on kyse, sitä suurempi on miesten osuus, muistuttaa Vasemmistonaiset.

Vastaavasti naisten osuus kasvaa pientä palkkaa ja etuuksia saavien keskuudessa. Suomen rikkaita suosivalla verotuksella on siis selvästi myös sukupuolivaikutuksia.

Kun kaikkia tuloja verotetaan progressiivisesti maksukyvyn mukaan, kenenkään verot eivät nouse kohtuuttoman suuriksi.

– Valtion on kerättävä progressiivisella verotuksella varoja kunnille annettaviin valtionosuuksiin, jotta julkisiin hoito- ja hoivatehtäviin saadaan palkattua lisätyövoimaa eikä palveluita tarvitse leikata, Vasemmistonaisten puhenainen Saila Ruuth toteaa.

Samalla, kun pääomatuloja aletaan verottaa progressiivisesti, alle 10.000 euron vuositulot muutetaan verottomiksi. Tämä helpottaa kaikkein köyhimpien asemaa ja vähentää tarvetta hakea kunnan sosiaalitoimesta toimeentulotuen pienen palkan tai vaikka eläkkeen päälle.

– Missään nimessä valtio ei saa kerätä lisätuloja korottamalla arvonlisäveroa, sillä se kolahtaa pahiten pieni- ja keskituloisiin, joiden joukossa etenkin naiset pyörittävät perheen arkea, Ruuth sanoo.