Lehtikuva/ Martti Kainulainen

Vuokralaiset VKL ry haluaa yhteiskunnan asumiseen osoittamaan tukeen muutosta kohti tasa-arvoa. Vaakakuppi painuu omistusasumisen puolelle, kun punnitaan kummalle asumismuodolle, omitusasumiselle vai vuokra-asumiselle, yhteiskunta osoittaa enemmän tukea.

Vuokralaiset VKL ry esittää, että Suomen seuraavaan hallitusohjelmaan vuosille kirjataan tavoitteeksi vuokra-asumisen saattaminen verotuksessa samalle viivalle omistusasumisen kanssa.

Nykyisellään voi sama henkilö saada asuntolainojen koroista verovähennystä useamman kerran elämässään tuloista tai tarpeista riippumatta.

Vuokralaiset VKL ry esittää asuntolainojen korkoihin 3,4 %:n omavastuuosuutta. Se vastaisi nykyistä käytäntöä valtion lainoittamien korkotuettujen vuokra-asuntojen kohdalla.

Kyseessä olisi Vuokralaiset VKL ry:n mielestä siirtymävaiheen toimenpide. Pitkällä aikavälillä asuntolainojen korkovähennys voitaisiin poistaa kokonaan, mikä hyödyttäisi niin vuokralla-asuvia kuin omistusasujiakin.

ILMOITUS

Järjestön mukaan järjestelmä on yhteiskunnalle selkeästi kalliimpi kuin vain pienituloisten asumiskuluihin tarkoitettu asumistukijärjestelmä. Verovähennysoikeuden poistaminen antaisi valtiolle mahdollisuuden osoittaa säästyvät varat uudelleen. Vuokralaisille sopisi esimerkiksi asuntojen kohoavien energiakustannusten kompensoiminen.

Etu valuu hintoihin

Varapuheenjohtaja Kari Uotila pitää suomalaisen asuntopolitiikan omistusasumista suosivaa yksipuolisuutta suorastaan käsittämättömänä ilmiönä. Järjestelmä on täysin päinvastainen kuin järjestelmät monissa Euroopan maissa.

Uotila uskoo monia varmasti yllättävän tiedon, jonka mukaan Ruotsissa valmistui vasta viime syksynä ensimmäiset meidän asunto-osakeyhtiötaloja vastaavat puhtaasti omistusasuntokerrostaloasunnot. Siellä ovat vallinneet välimuodot eli on osaomistusta, asumisoikeutta ja vuokra-asumista.

Uotila muistuttaa myös mikä on kansainvälisten asiantuntijoiden näkemys suomalaisten järjestelmästä.

– Se on todettu valuviaksi. Ja tottahan se on. Asuntolainojen korkojen verovähennyshän valuu nykyjärjestelmässä hintoihin. Asuntojen ostajat eivät itse asiassa hyödy siitä ja asunnot ovat korkoedun verran kalliimpia.

– Meillehän sopisi mainiosti vaihtoehtona se, että korkoetu annettaisiin myös vuokra-asukkaille. Valtiontalouden kestävyysvaje ei sitä taida mahdollistaa, joten liikkumatila on siirtymävaiheessa tällä toisella puolella.

Valtiota tarvitaan

Puheenjohtaja Sirkka-Liisa Kähärä näkee yhdistyksen ehdotuksen myös toimenpiteenä, jolla vuokra-asuminen on mahdollista saada houkuttelevammaksi ja todelliseksi vaihtoehdoksi.

Hän korostaa valtion merkitystä asuntopolitiikan veturina.

– Ensi hallituskaudella on varsinkin pääkaupunkiseudulle saatava aikaan ongelmat ratkaiseva asuntopoliittinen ohjelma.

Ohjelmassa asetettavien tavoitteiden toteutumiselle Kähärä laittaa takarajan kahden hallituskauden päähän.

– Pelko on kuitenkin se, että uusi asuntoministeri nimeää taas jonkun työryhmän pohtimaan näitä ongelmia.

Yksituumaisuutta löytyy

Vuokralaisten etujärjestö ei ole asuntolainojen vähennysasiassa yksin. Se selvitti puolueiden näkemyksiä ja kaikki vastanneet puolueet pitivät mahdollisena vähennyksen maltillista rajaamista. Kyselyyn vastasivat Perustuslaillisia lukuunottamatta kaikki eduskuntapuolueet.

Miksi vähennysoikeudessa ei tapahtu mitään, jos tuollaista yksituumaisuutta ilmenee?

Vallitsevalla asuntopolitiikalla on vaikutettu asenteisiin, mikä taas saa päättäjät varovaisiksi.

– Tammikuussa tuli ympäristöministeriön tutkimuksessa tuli ilmi, että yli 70 prosenttia nuorista suhtautuu myönteisesti omistusasumiseen, muistuttaa järjestö- ja koulutuspäällikkö Pia Lohikoski.

– Se ei minusta kerro pelkästään asenteista, vaan myös siitä, että omistusasumista on tosiasiassa tuettu.