Suuri joukko opiskelija- ja nuorisojärjestöjä sekä seksuaalista tasavertaisuutta ajava Seta ry. ovat julkistaneet yhteisen kannanoton seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten yhdenvertaisuuden puolesta. Kannanotossa paheksutaan eräiden kristillisten järjestöjen Älä alistu! -kampanjaa, joka kehottaa homo- ja biseksuaalisia nuoria valitsemaan heteroelämän.

”Kampanjan vaatimus muuttumisesta on perusteeton ja ahdistava. On erityisen vastuutonta kohdistaa homoseksuaalisuutta väheksyvä kampanja juuri nuorille”, kannanotossa sanotaan.

Seta sekä opiskelija- ja nuorisojärjestöt korostavat, että jokainen on arvokas omana itsenään ja jokaisella on oikeus määritellä itse oma identiteettinsä. Seksuaalisen suuntautumisen muuttaminen ei ole edes mahdollista, järjestöt toteavat.

”Kampanjan vaatimus muuttumisesta on perusteeton ja ahdistava.”

”Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ja sateenkaariperheiden lapset tarvitsevat ympäristöltään myönteistä tukea ja hyväksyntää, jotta kokevat saavansa elää yhteiskunnassa yhdenvertaisina.”

Arkkipiispa saa kiitosta

Tuoreessa sisäasiainministeriön selvityksessä ilmeni, että monet nuoret kokevat syrjintää seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuoli-identiteetin tai sukupuolen ilmaisun perusteella esimerkiksi koulussa. Syrjintäkokemuksia oli 36 prosentilla kyselyyn vastanneista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvista nuorista.

ILMOITUS

”On tärkeää, että kaikki nuorten kanssa toimivat ja nuorille suunnattuja materiaaleja tekevät aikuiset kantavat vastuunsa yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien edistämisestä. Seksuaalisen suuntautumisen, sukupuolen ja perhemuotojen moninaisuus on kaikenikäisten arkea nyky-Suomessa, eikä siitä saa vaieta”, järjestöt painottavat.

Ilahduttavana järjestöt mainitsevat evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Kari Mäkisen seksuaalivähemmistöihin kuuluville nuorille osoittaman viestin, että nämä ovat arvokkaita omana itsenään juuri sellaisina kuin ovat.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet ei-poliittisista järjestöistä muun muassa Suomen Lukiolaisten Liiton, Suomen Ammattiin Opiskelevien liiton, Suomen ylioppilaskuntien liiton, Suomen nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n ja Varusmiesliiton puheenjohtajat. Poliittiset järjestöt ovat mukana laidasta laitaan: Vasemmisto-opiskelijat, Vasemmistonuoret, Sosialidemokraattiset Nuoret, Sosialidemokraattiset opiskelijat, Vihreät nuoret ja opiskelijat, Keskustanuoret, Keskustan Opiskelijaliitto sekä Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta.