SAK:n vaatimus maahanmuuttajien yhdenvertaisesta kohtelusta saa tukea koulutustutkijoilta, joiden mukaan maahanmuuttajien on vaikea päästä mukaan suomalaiseen työkulttuuriin.

Suomen kasvatustieteellinen seuran juuri julkistamassa teoksessa Koulutus yhteiskunnan muutoksissa todetaan maahanmuuttajien työllistymisen edellyttävän heidän osaamisensa tunnustamista.

Professori Johanna Lasonen Jyväskylän yliopiston Koulutuksen tutkimuslaitoksesta sekä tutkijatohtori Marianne Teräs ja lehtori Annalisa Sannino Helsingin yliopistosta sanovat osaamisen tunnustamisen olevan keskeinen haaste työelämälle, mutta myös tärkeä kokemus arvostuksesta maahanmuuttajille itselleen.

”Ilmaista työtä saa aina tehdä”, kuvaa korkeasti koulutettu maahanmuuttaja omaa työtaivaltaan Suomessa.

Koulutukselle iso haaste

Maahanmuuttajien on vaikea päästä mukaan suomalaiseen työkulttuuriin. Ulkomaalaisten on vaikea päästä töihin myös korkeakouluihin.

ILMOITUS

– Suomalaisten yliopistojen valmiudet rekrytoida ulkomaalaistaustaista henkilökuntaa ja turvata heidän urakehityksensä ovat jälkeenjääneitä, arvioi tutkija David Hoffman kirjoittajakollegoineen.

Eri-ikäisinä ja eri kulttuuritaustoilla tulevat maahanmuuttajat ovat tutkijoiden mukaan suuri haaste myös koulutusjärjestelmälle.

– Koulutuspoliittinen haaste on kehittää opettajankoulutusta, luoda uusia oppimisympäristöjä ja pedagogisia ratkaisuja, jotka paremmin vastaisivat monikulttuurisuuden haasteisiin, kirjan tutkijat esittävät.