Vasemmistoliiton puoluesihteeri Sirpa Puhakka muistutti perjantaina Joensuussa, että puolue ei hyväksy työurien pidentämistä eläkeikää nostamalla.

– Pääpaino pitää olla työkyvyttömyyden ehkäisemisessä. Nykyinen eläkepoliittinen keskustelu sinkoilee lyhytjänteisesti ja pyörii vain eläkkeellesiirtymisiän nostamisessa aitoihin ongelmiin puuttumisen sijaan.

Joustava 63 – 68 -vuoden eläkeikä nostaa eläkkeelle siirtymisikää. Puhakan mukaan ykkösasia on ehdottomasti noin 25 000 vuosittain ennenaikaiselle eläkkeelle jäävän työntekijän terveydentilan parantaminen ja sairauksien ennaltaehkäiseminen.

Tavoitteena on oltava asteittain työkyvyttömyyseläkkeelle joutuvien vähentäminen kolmanneksella ja Puhakka vaatikin työnantajilta nykyistä enemmän vastuuta.

– Työterveydenhuollossa sairauksien parantamisen rinnalle on nostettava ennaltaehkäiseminen. Nyt hoidetaan sairauksia eikä puututa ajoissa masennukseen ja liikuntaelinsairauksiin.

Vasemmistoliitto ei Puhakan mukaan hyväksy, että ikääntyneiden työttömien oikeutta saada ansiosidonnaista työttömyyskorvausta heikennetään, kuten esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliitto EK ajaa.

– Työttömien kurittaminen ei pidennä työuria. Lääke kyllä löytyy. Taataan turvalliset työpaikat ikääntyneille työntekijöille, ja he pysyvät työssään.