Kaupunginvaltuutettu Anna Kontula (vas.) esittää maanantaina jättämässään valtuustoaloitteessa, että Tampereen kaupunki aloittaisi maahanmuuttajien kulttuurista sopeutumista helpottavien kulttuuriluotsien rekrytoinnin.

Kontulan mukaan on sekä maahanmuuttajan että vastaanottajamaan etu, että uudet asukkaat oppivat selviytymään arjesta itsenäisesti mahdollisimman pian, sillä kulttuuristen tietojen ja taitojen puute on todettu tärkeäksi selittäjäksi maahanmuuttajien korkean syrjäytymisriskin taustalla.

– Sopeutuminen vieraaseen kulttuuriin ei kuitenkaan ole helppoa. Kielen lisäksi maahanmuuttajan on omaksuttava vieraita koodeja ja toimintatapoja viranomaisjärjestelmistä taloyhtiön lauantaisaunaan.

Kontula uskoo, että sopeutumista helpottaa, jos tulijan lähipiirissä on suomalaisia tai Suomessa pitkään asuneita henkilöitä, jolloin maahanmuuttajan ei tarvitse etsiä vastauksia yksin tai kantapään kautta.

Tampereen maahanmuuttajien neuvontapalvelu tarjoaa kotoutumisapua useilla eri kielillä. Neuvontaa on kuitenkin saatavilla vain joitakin viikkotunteja, vaikka tarve olisi huomattavasti suurempaa.

ILMOITUS

– Puhelinpalvelu on ajoittain pahoin ruuhkautunut, eikä neuvojilla ole aikaa yhdessä asiointiin ja muuhun kenttätyöhön. Neuvojina toimivat ostopalveluna hankitut tuntityöntekijät, joten sitoutuminen ja kehittyminen neuvontatyössä on vaikeaa.

Avuksi voitaisiinkin Kontulan mielestä kouluttaa pitkään Suomessa asuneita maahanmuuttajia kokoaikaisiin työsuhteisiin. Heidän tehtävänään olisi toimia kulttuuritulkkeina ja tarjota yhteiskuntatietoja ja -taitoja erityisesti vastikään Suomeen muuttaneille siirtolaisille.

– Hyvin hoidettu alkuvaiheen perehdyttäminen palkitsee maahanmuuttajien nopeampana kotoutumisena, Kontula sanoo.